Průzkumy


PISA 2018

PISA 2018

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině...


Jací jsou internetoví Češi čtenáři?

Jací jsou internetoví Češi čtenáři?

Více než třetina čtenářů se v současnosti hlásí k četbě knih v elektronické podobě. Nejčastějším médiem k tomuto účelu je počítač, ať už stolní, či notebook. Vzdát se klasických tištěných knih zcela, by však dokázalo jen 13 % dotázaných. Vychází to z výzkumu Internetoví Češi jako čtenáři 2016, který uskutečnila společnost Nielsen Admosphere ve spolupráci s Národní knihovnou na vzorku...


Pohádka jako rituál a typologie rodinných vypravěčů

Pohádka jako rituál a typologie rodinných vypravěčů

Ve své diplomové práci a odborném článku se Jana Sedláčková zabývá čtením a vyprávěním pohádek předškolním dětem a typologií rodiných vypravěčů.

Sedláčková rozděluje rodinné vypravěče na čtyři typy:

Typ Chůva - veden touhou být hodném (pra)rodičem. Tento přístup zaujímají zpravidla ženy.

Typ Učitel - veden touhou být zprostředkovatelem porozumění. Tento přístup zaujímají spíše...


České děti jako čtenáři v roce 2014

České děti jako čtenáři v roce 2014

První reprezentativní výzkum tohoto typu, tj. celorepublikový vzorek a rozsáhlý výzkum dětského čtenářství (6 - 14 let)  s důrazem na roli knihoven v oblasti podpory dětského čtenářství. Prezentace z přednášky PhDr. Ireny Prázové, PhD. z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Výsledky najdete v příloze. 


České děti jako čtenáři v roce 2013

České děti jako čtenáři  v roce 2013

V roce 2013 připravila Národní knihovna ČR první celostátní reprezentativní průzkum dětí školního věku se zaměřením na četbu a na vztah dětí ke knihám a knihovnám. Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 9 až 14 let. Sběr dat proběhl v září a říjnu 2013 na vzorku 1 519 respondentů


Zpráva z výzkumu na Katedře primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci

Zpráva z výzkumu na Katedře primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci

V roce 2011 – 12 proběhlo výzkumné šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se rodiče podílejí u svého dítěte na vytváření pozitivního vztahu ke knize.

Cílová skupina
- děti předškolního věku (5-6leté)
- rodiče dětí předškolního věku
- učitelé mateřských škol


Použité metody: dotazník, rozhovor. Výsledky najdete v příloze. 


PISA 2009

PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA (Programme for International Student Asessment) proběhl v 65 zemích celého světa pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V České republice výzkum PISA realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Znalosti českých žáků se zhoršily nejvíc ze všech sledovaných zemí!

Výzkum PISA se zaměřuje...