Čtenářské dílny


Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny se sbírkou povídek cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, agrese, konzumní společnost, …). Cílem čtenářských dílen je studentům ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky...


Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Bližší charakteristika
Jedním z hlavních problémů ve vzdělávání je klesající zájem dětí ve věku jedenáct až patnáct let o četbu. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které mají potíže s vyjadřováním, slovní zásobou a soustředěním na mluvené slovo. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.