Průzkumy


České děti jako čtenáři v roce 2014

České děti jako čtenáři v roce 2014

První reprezentativní výzkum tohoto typu, tj. celorepublikový vzorek a rozsáhlý výzkum dětského čtenářství (6 - 14 let)  s důrazem na roli knihoven v oblasti podpory dětského čtenářství. Prezentace z přednášky PhDr. Ireny Prázové, PhD. z Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Výsledky najdete v příloze.