Průzkumy


Jací jsou internetoví Češi čtenáři?

Jací jsou internetoví Češi čtenáři?

Více než třetina čtenářů se v současnosti hlásí k četbě knih v elektronické podobě. Nejčastějším médiem k tomuto účelu je počítač, ať už stolní, či notebook. Vzdát se klasických tištěných knih zcela, by však dokázalo jen 13 % dotázaných. Vychází to z výzkumu Internetoví Češi jako čtenáři 2016, který uskutečnila společnost Nielsen Admosphere ve spolupráci s Národní knihovnou na vzorku pěti set respondentů, kteří reprezentují českou internetovou populaci starší 15 let.

Podrobné výsledky výzkumu naleznete v příloze.