Ateliér tvůrčího psaní


2018 Ateliér v Ostravě s Alenou Ježkovou

2018 Ateliér v Ostravě s Alenou Ježkovou

Celé Česko čte dětem pořádá první ročník platformy pro autorskou tvorbu dětí a mládeže Ateliér tvůrčího psaní. Ateliér je určen pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. V rámci Ateliéru vždy vznikne dvoudenní workshop, který povede renomovaný spisovatel knih pro děti a mládež - ambasador projektu. První ročník se konal v Ostravě ve Světu techniky a připravila jej významná česká spisovatelka Alena Ježková

Ambasador-spisovatelka Alena Ježková, která má již dlouholeté zkušenosti s výukou tvůrčího psaní, vytvořila obsahovou náplň workshopu, který byl rozdělen do několika bloků.  Pro žáky připravila řadu průpravných cvičení směřujících k hledání vlastní tvůrčí cesty. Zároveň s účastníky dílen sdílela své zkušenosti, vedla s nimi dialog a poskytla jim zpětnou vazbu. Byla průvodcem v jejich osobitém uměleckém vyjádření.

Cílovou skupinou Ateliéru tvůrčího psaní byly děti a mládež ve věku 13–16 let, které již projevily mimořádné nadání v písemném projevu. Účastníci byli vybráni a doporučeni svými pedagogy, kteří za svou školu nominovali jednoho žáka. Žáci před zahájením dílny zaslali svou dosavadní písemnou tvorbu ambasadorovi. Alena Ježková tak vybrala pro letošní rok 10 studentů, kteří měli možnost zažít pilotní Ateliér. Zde jsou některé z odpovědí v anonymním dotazníku spokojenosti studentů:

  • Líbilo se mi, jak s námi paní Ježková jednala, jak nám pomáhala s našimi pracemi a dávala příklady na svých pracích.
  • Byl tu hodně osobní přístup a také jsme mohli všechno slyšet z pohledu opravdového spisovatele.
  • Upřímná, spravedlivě kritická a zároveň velice příjemná.
  • Myslím, že nás toho hodně naučila a jsem ráda, že jsem se mohla ateliéru účastnit.
  • Ubytování, fajn lidé, výborné jídlo, organizace, zlepšení v tvůrčím psaní.

Na základě workshopu vznikne Sborník literárních prací účastníků Ateliéru, který dostanou žáci i jejich učitelé z daných škol. Během daného březnového vikendu vznikla také videoreportáž a byl natočen samostatný rozhovor se spisovatelkou Ježkovou. Český rozhlas odvysílal také rozhlasovou reportáž - od 03.21 min. Fotografie najdete v naší Galerii.

Ateliér tvůrčího psaní vznikl díky finanční podpoře NIVEA, za kterou velmi děkujeme!