Průzkumy


Zpráva z výzkumu na Katedře primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci

Zpráva z výzkumu na Katedře primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci

V roce 2011 – 12 proběhlo výzkumné šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se rodiče podílejí u svého dítěte na vytváření pozitivního vztahu ke knize.

Cílová skupina
- děti předškolního věku (5-6leté)
- rodiče dětí předškolního věku
- učitelé mateřských škol


Použité metody: dotazník, rozhovor. Výsledky najdete v příloze.