Kapuce od mikiny


KAPUCE OD MIKINY na UNIVERZITÁCH

KAPUCE OD MIKINY na UNIVERZITÁCH

 

 

PROJEKT KAPUCE OD MIKINY

cyklus seminářů

pro vysokoškolské studenty v Moravskoslezském kraji

 

 

   

Projekt vznikl v rámci projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

 

Sbírka povídek

Kapuce od mikiny je sbírka povídek určených především pro náctileté. Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je jinakost, šikana, život s handicapem, závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či laskavost.

Do sbírky povídek přispěli svým textem Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Alena Ježková, Ester Stará, Petr Stančík, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Zuzana Dostálová, Viktorie Hanišová, Vratislav Maňák, Petra Soukupová a Jana Šrámková.

Ke každé z 15 povídek vznikla jedna metodická lekce.

15 biblioterapeutických lekcí, seřazených do metodického sešitu, pracuje s literárními texty na základě metod kritického myšlení. Celek uspořádal tým metodiček pod vedením Niny Rutové.

 

Kapuce je hebké a příjemné teplo. Kapuce je ochrana před větrem.

Kapuce je ulita, bunkr. Kapuce je koncertní síň a přístřeší.

A co všechno se do takové kapuce vejde?

Všechno...Smutek, hněv, strach, žal, ale i radosti, sny, tužby a lásky.

 

Cyklus seminářů pro vysokoškolské studenty

Připravili jsme cyklus seminářů pro vysokoškolské studenty pod vedením expertky na metody kritického myšlení Niny Rutové či dalších zkušených odborníků našeho lektorského týmu, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením čtenářských dílen Kapuce od mikiny na školách (ZŠ či SŠ) v celém Moravskoslezském kraji.

Cílem seminářů je seznámit vysokoškolské studenty i pedagogy s knihou a metodikou Kapuce od mikiny. Seminář je veden konstruktivistickým způsobem učení (Evokace-Uvědomění-Reflexe). Po absolvování semináře získá každý účastník sbírku povídek i metodický sešit ke sbírce povídek.

 

Semináře byly realizovány ve spolupráci s těmito univerzitami a obory:

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou – studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství ČJ pro ZŠ

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou – studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Učitelství ČJ pro ZŠ

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury – studenti 2. ročníku bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury – studenti 3. ročníku bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a andragogiky

 

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra výchovy k občanství

 

  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra psychologie

 

  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury a literární vědy

 

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví – studenti 1. ročníku studia Český jazyk a literatura a studia Knihovnictví

 

  • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví – studenti 1. ročníku studia Český jazyk a literatura a studia Knihovnictví

KAPUCE OD MIKINY na ZŠ a SŠ

KAPUCE OD MIKINY na ZŠ a SŠ

O projektu

Kapuce od mikiny je sbírka povídek určených především pro náctileté. Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je jinakost, šikana, život s handicapem, závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či laskavost.

Do sbírky povídek přispěli svým textem Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona Březinová, Arnošt Goldflam, Alena Ježková, Ester Stará, Petr Stančík, Klára Smolíková, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Zuzana Dostálová, Viktorie Hanišová, Vratislav Maňák, Petra Soukupová a Jana Šrámková.

 

Projekt vznikl v rámci projektu

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

Čtenářské dílny

Ke každé z 15 povídek vznikla jedna metodická lekce.

15 biblioterapeutických lekcí, seřazených do metodického sešitu, pracuje s literárními texty na základě metod kritického myšlení. Celek uspořádal tým metodiček pod vedením Niny Rutové.

Lekci na školách vede vždy lektor z našeho týmů zkušených odborníků.

Délka lekce je 2 x 45 minut.

Po absolvování dílny získá každý žák sbírku povídek a škola Metodický sešit ke sbírce povídek a dalších 5 výtisků knihy. Dílna vedená odborníkem a všechny materiály jsou ZDARMA.

Lektorský tým

Marie Gorylová

Petra Hniková Charmite

Tereza Juchelková

Hana Kaniová

Martina Mikesková

Magda Pátková

Petra Rydrychová

Iveta Vojtěchovská

Přehled lekcí a témat čtenářských dílen

1) PETR STANČÍK: POGO ANDĚLŮ NA ŠPIČCE JEHLY – kyberšikana, virtuální anonymita, samostatnost

2) PETRA SOUKUPOVÁ: TANEČNICE – překonávání těžkých situací, čestnost, vytrvalost

3) IVA PROCHÁZKOVÁ: HEDVIČINO RÁNO – předsudky, společenské stereotypy, ponižování, laskavost, odvaha

4) ESTER STARÁ: MOJE PRVNÍ JÁ – závislost na digitálních technologiích, útěk do virtuálního světa, zodpovědnost

5) ONDŘEJ BUDDEUS: HABAKUK – šikana, předsudky, jinakost, empatie

6) PETRA DVOŘÁKOVÁ: HLAD – poruchy příjmu potravy, nevhodné vzory, sebeovládání

7) ALENA JEŽKOVÁ: LAYLA – ekologie a životní prostředí, zodpovědnost, intuice, umění správně se rozhodnout

8) VIKTORIE HANIŠOVÁ: TO NECHCEŠ – konzum, šikana, odloučení rodičů, přátelství

9) ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HAUSBÓT – dodržování a porušování pravidel, zodpovědnost, samostatnost

10) JANA ŠRÁMKOVÁ: LÍSTEČEK – zkušenost odchodu z důvěrně známého prostředí, přátelství, láska

11) ARNOŠT GOLDFLAM: HNĚV – odpoutávání se od rodičů, dospívání, kontrola emocí

12) KLÁRA SMOLÍKOVÁ: LEKCE – ekologie, virtuální realita, kolektivní paměť, zodpovědnost, nezávislost

13) ZUZANA DOSTÁLOVÁ: DIVNÁ HOLKA – jinakost, sebedůvěra, vědomí vlastní hodnoty

14) IVONA BŘEZINOVÁ: POČÍTEJ DO PĚTI – handicap, sebeovládání, řešení krizí

15) VRATISLAV MAŇÁK: NO MORE DRAMA – tlak na výkon, vyhoření, digitální stopa, vnitřní svoboda

 

 

Čtenářské dílny byli v roce 2022 a 2023 realizovány na těchto školách v Moravskoslezském kraji:

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13 A, p. o.       

Adresa: Gen. Píky 2975/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

www.zsgepiky.cz

 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, p. o.

Adresa: Hornická 1266/7, 748 01 Hlučín

www.zshornicka.cz/

 

Matiční gymnázium, Ostrava, p. o.

Adresa: Dr. Šmerala 2565/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

www.mgo.cz

 

Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050, p. o.

Adresa: Ke Studánce 1050, Lutyně, 735 14 Orlová

www.kestud.cz

 

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o.

Adresa: Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín

www.gmct.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, p. o.

Adresa: č. p. 276, 742 73 Veřovice

www.zsverovice.cz

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, p. o.

Adresa: Dr. Olszaka 156/2, Fryštát, 733 01 Karviná

www.pzskarvina.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, p. o.

Adresa: Komenského 701/3, 743 01 Bílovec

www.zsbkom.cz

 

Základní škola Hradec nad Moravicí, p. o.

Adresa: Opavská 217, 747 41, Hradec nad Moravicí

www.zshradec.cz

 

Základní škola Bruntál, Okružní 38, p. o.

Adresa: Okružní 1890/38, 792 01 Bruntál

www.zsbrok.cz

 

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.

Adresa: Gregorova 3, 702 00 Ostrava

www.is-ostrava.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, p. o.

Adresa: Cihelní 1666/30, Nové Město, 735 06 Karviná

www.cihelni.cz

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o.

Adresa: Jiráskova 841/1a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

www.spgs-szs.cz

 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6, p. o.

Adresa: Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál

www.zscihelni.cz

 

Základní škola Dobrá, p. o.

Adresa: č. p. 860, 739 51 Dobrá

www.zsdobra.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, p. o.

Adresa: Frýdecká 452/37, Bludovice, 736 01 Havířov

www.zsfrydecka.eu

 

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.

Adresa: Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

www.zsbohuminska.cz

 

Střední odborné učiliště stavební, Opava, p. o.

Adresa: Boženy Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava

www.soustop.cz

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, p. o.

Adresa: Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava

www.stranky2.zsvalcika.eu

 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p. o.

Adresa: Jugoslávská 2906/23, Zábřeh, 700 30 Ostrava

www.zsjugoslavska.cz

 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o.

Adresa: Gustava Klimenta 493/3, Poruba, 708 00 Ostrava

www.jazgym.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, p. o.

Adresa: Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský Les, 700 30 Ostrava

www.zsdvorskeho.eu

 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o.

Adresa: Studentská 1198/11, Podlesí, 736 01 Havířov

www.gsh.cz

 

Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, p. o.

Adresa: Trnková 280, Pudlov, 735 51 Bohumín

www.zspudlov.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, p. o.

Adresa: č. p. 46, 793 15 Lichnov

www.zsamslichnov.eu

 

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, p. o.

Adresa: Dvořákův okruh 60/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

www.z1k.cz

 

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, p. o.

Adresa: Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

www.skolasuchdol.cz

 

Základní škola a mateřská škola Staré Město, p. o.

Adresa: Jamnická 270, 738 01 Staré Město

www.skolastaremesto.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o.

Adresa: Školská 432/1, Ráj, 734 01 Karviná

www.zsskolska.eu

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456, p. o.

Adresa: tř. Dr. E. Beneše 456, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

www.zsbenesovka.cz

 

Základní škola Fryčovice, p. o.

Adresa: č. p. 628, 739 45 Fryčovice

www.zsfrycovice.cz

 

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, p. o.

Adresa: Školní 438, 739 91 Jablunkov

www.pzsjablunkov.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark, Moravská, p. o.

Adresa: Moravská 497/29, Šumbark, 736 01 Havířov

www.zsmoravska.cz

 

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372, p. o.

Adresa: Karolíny Světlé 1372/1, Podlesí, 736 01 Havířov

www.zssvetle.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Březová, p. o.

Adresa? č. p. 78, 747 44 Březová

www.skolabrezova.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Sudice, p. o.

Adresa: Hlavní 78, 747 25 Sudice

www.skolasudice.cz

 

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, p. o.

Adresa: Riegrova 1385/13, Předměstí, 746 01 Opava

www.zstgmopava.cz

 

Základní škola Doubrava, p. o.

Adresa: č. p. 546, 735 33 Doubrava

www.zsdoubrava.cz

 

Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.

Adresa: Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava

www.mgopava.cz

 

Základní škola Vendryně 236

Adresa: č. p. 236, 739 94 Vendryně

wwww.zsvendryne.cz

 

Základní škola a mateřská škola Kobeřice, p. o.

Adresa: Školní 568, 747 27 Kobeřice

www.skolakoberice.cz

 

Salesiánské středisko volného času Don Bosco

Adresa: Vítkovická 1949/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

www.boscoostrava.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, p. o.

Adresa: č. p. 1002, 735 71 Dětmarovice

www.zsdetmarovice.cz

 

Základní škola T. G. Masaryka Fulnek, p. o.

Adresa: Masarykova 426, 742 45 Fulnek

www.fulnek.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Adresa: č. p. 162, 739 46 Hukvaldy

www.zshukvaldy.cz

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, p. o.

Adresa: U Lesa 713/19, Ráj, 734 01 Karviná

www.ulesakarvina.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, p. o.

Adresa: Einsteinova 2871/8, Hranice, 733 01 Karviná

www.mendelova.cz

 

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, p. o.

Adresa: Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín

www.zsko68nj.cz

 

Základní škola Paskov, p. o.

Adresa: Kirilovova 330, 739 21 Paskov

www.zspaskov.cz

 

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, p. o.

Adresa: Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín

www.podzvonek.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, p. o.

Adresa: č. p. 186, 739 47 Kozlovice

www.skolakozlovice.cz

 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá, p. o.

Adresa: Těrlická 407/5, 735 35 Horní Suchá

www.zs-hornisucha.cz

 

Základní škola Klimkovice, p. o.

Adresa: Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

www.zsklimkovice.cz

 

PLANETA – Montessori základní škola s.r.o.

Adresa: Nad Rybníkem 3019, Frýdek – Místek 738 01

www.skolaplaneta.cz

 

Základní škola Labyrint Lhota, s.r.o.

Adresa: Komenského 135, Lhota, 747 92 Háj ve Slezsku

www.zslabyrint.cz

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, p. o.

Adresa: Porubská 832/12, Poruba, 708 00 Ostrava

www.zsporubska.cz

 

Obchodní akademie, Český Těšín, p. o.

Adresa: Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín

www.oact.cz

 

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p. o.

Adresa: Středoškolská 2854/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava

www.spsch.eu

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.

Adresa: Jičínská 528, 742 58 Příbor

www.gypri.cz

 

Základní škola, Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, p. o.

Adresa: Paskovská 110/46,Hrabová, 720 00 Ostrava

www.zshrabova.cz

 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, p. o.

Adresa: 17. listopadu 1123/70, Poruba, 708 00 Ostrava

www.skolspec.cz

 

Gymnázium, Třinec, p. o.

Adresa: Komenského 713, Staré Město, 739 61 Třinec

www.gymtri.cz/

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p. o.

Adresa: Horymírova 2978/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava

www.zshorymirova.cz/

 

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, p. o.

Adresa: Heleny Salichové 816/28, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

www.zspolanka.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p. o.

Adresa: Šeříková 682/33, Výškovice, 700 30 Ostrava

www.zsserikova.cz

              

PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

Adresa: Rostislavova 7, 703 00 Ostrava-Vítkovice

www.porg.cz

 

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p. o.

Adresa: Marie Majerové 1691/4, Poruba, 708 00 Ostrava

www.gyohavl.cz

 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o.

Adresa: Na Mlýnici 611/36, Přívoz, 702 00 Ostrava

www.zswaldorfostrava.cz

 

IUVENTAS – Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.

Adresa: Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

www.iuventas.cz

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, p. o.

Adresa: Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

www.zsostrcilova.cz

 

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, p. o.

Adresa: Srbská 450/2, Výškovice, 700 30 Ostrava

www.zs-srbska.cz

 

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, p. o.

Adresa: Opavská 222, 747 19 Bohuslavice

www.zsbohuslavice.cz

 

Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.

Adresa: Trnková 280, 735 51, Bohumín

www.zspianeta.cz

 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320

Adresa: K Sedlištím 320, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek

www.info.skola.liskovec.cz

 

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p. o.

Adresa: Ukrajinská 1535/19, Poruba, 708 00 Ostrava

www.zsukrajinska.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Janovice, p. o.

Adresa: č. p. 410, 739 11 Janovice

www.skolajanovice.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913

Adresa: Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

www.zstyrfren.cz

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Adresa: č. p. 570, 735 72 Petrovice u Karviné

www.dakol-karvina.cz

 

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Adresa: Smetanův okruh 19/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

www.gymnaziumkrnov.cz


Kapuce od mikiny

Kapuce od mikiny

Patnáct renomovaných českých autorů vytvořilo originální povídky pro knižní sbírku s titulem Kapuce od mikiny. Knihu vydáváme v rámci rozsáhlejšího projektu. V dalších měsících budou následovat čtenářské dílny a semináře, které se zaměří na práci s dětskými kolektivy, ale i s vysokoškolskými studenty. 

Kapuce od mikiny. Takový titul má povídková kniha pro děti a mládež. Patnáct renomovaných českých spisovatelů (Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Arnošt Goldflam, Ivona Březinová, Alena Ježková, Petr Stančík, Petra Soukupová, Ester Stará, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Viktorie Hanišová, Jana Šrámková, Klára Smolíková, Zuzana Dostálová a Vratislav Maňák) se ponořilo do vesmíru náctiletých a vytvořilo originální povídky na palčivá témata, se kterými se mládež identifikuje, ale která mohou být zároveň jistým tabu. Texty se věnují například tématu šikany, hendikepů, závislostí, materialismu či předsudků, ale i čestnosti, vnitřní svobody, zodpovědnosti, empatie či laskavosti. 

Knihu doplňují ilustrace běloruské výtvarnice a grafické designérky Eleny Rozhkové, která tvoří pod pseudonymem Tasmanskaya. Její tvorba je charakteristická prací s barvami a detaily.

Motto povídkové sbírky Kapuce od mikiny dotvořili mladí lidé: „Kapuce je hebké a příjemné teplo. Kapuce je ochrana před větrem. Kapuce je ulita, bunkr. Kapuce je koncertní síň a přístřeší.   A co všechno se do takové kapuce vejde? Všechno… Smutek, hněv, strach, žal, ale i radosti, sny, tužby a lásky.

Na vydaní sbírky povídek budou navazovat čtenářské dílny a semináře. 


Slavnostní křest knihy KAPUCE OD MIKINY

Slavnostní křest knihy KAPUCE OD MIKINY

Naše povídková kniha KAPUCE OD MIKINY má za sebou slavnostní křest, který svou návštěvou poctily spisovatelky Alena Mornštajnová, Ester Stará, Klára Smolíková a Viktorie Hanišová. Dorazila také ilustrátorka knihy Elena Rozhková, která tvoří pod pseudonymem Tasmanskaya.Někteří ze spisovatelů dorazit nemohli a poslali své zdravice.

Celým programem provázela moderátorka Českého rozhlasu, paní Kateřina Huberová. Kmotrovství se ujali Norbert Lichý, herec Divadla Petra Bezruče a Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana MSK. „Knize bych chtěl popřát, aby se brzy dočkala i audio zpracování a získala třeba i ve spolupráci s naším divadlem jevištní podobu,“ sdělil Norbert Lichý.

Začátek programu odstartovala naše píseň Budu jejich ochráncem, která navodila příjemnou atmosféru v sále Kulturního domu Poklad v Ostravě. 

Mezi významnými hosty z řad našich sponzorů, partnerů a novinářů nechyběli ani zástupci Moravskoslezského kraje. Jim totiž patří velké poděkování. Díky podpory Moravskoslezského kraje a projektu OKAP II. (Odborné a kariérové a polytechnické vzdělávání) by toto dílo nikdy nemohlo vzniknout.

Přejeme naší knize spoustu spokojených čtenářů.

Fotogalerie z akce


Kapuce od mikiny na TV NOVA

Kapuce od mikiny na TV NOVA

V pátek 22. dubna jsme představili Celé Česko čte dětem v TV NOVA v pořadu Snídaně s Novou.

S moderátory Kristinou Kloubkovou a Pavlem Svobodou si popovídala ředitelka Eva Katrušáková, která divákům vysvětlila, proč je důležité předčítat dětem každý den 20 minut. Zmínila také naši rubriku Zlaté tituly, ve které můžou rodiče čerpat tipy co číst dětem. Spolu s paní spisovatelkou Alenou Mornštajnovou představily nový projekt KAPUCE OD MIKINY, do kterého nám paní Mornštajnová přispěla svou povídkou.

Diváci TV NOVA mohli také premiérově vidět naši píseň BUDU JEJICH OCHRÁNCEM

Věříme, že jsme naši myšlenkou zaujali a motivovali další rodiče

 


Zásilka knih dorazila

Zásilka knih dorazila

Děkujeme tiskárně Finidr za dloho očekávánou zásilku našich knih. KAPUCE OD MIKINY je tu. A je to velká krása. Těšíme se, až si získá své čtenáře.