Průzkumy


České děti jako čtenáři v roce 2013

České děti jako čtenáři  v roce 2013

V roce 2013 připravila Národní knihovna ČR první celostátní reprezentativní průzkum dětí školního věku se zaměřením na četbu a na vztah dětí ke knihám a knihovnám. Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 9 až 14 let. Sběr dat proběhl v září a říjnu 2013 na vzorku 1 519 respondentů