Speciální poděkování


Inspirací pro začátek kampaně Celé Česko čte dětem® byl projekt Cała Polska czyta dzieciom probíhající v Polsku a publikace amerického autora Jima Trelease – The Read Aloud Handbook. 

Nadace „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" dala svolení k použití svých materiálů a podělila se s námi o své zkušenosti. Zvláštní poděkování patří paní Ireně Koźminské, zakladatelce nadace a realizátorce kampaně.

Více informací naleznete na www.cpcd.pl