Speciální poděkování


Inspirací pro kampaň Celé Česko čte dětem® byl projekt Cała Polska czyta dzieciom probíhající v Polsku. Nadace „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" dala svolení k použití svých materiálů a využití ověřených metod, podělila se s námi o své zkušenosti a poskytla cenné rady. 
Zvláštní poděkování patří paní Ireně Koźminské, zakladatelce nadace a realizátorce kampaně.

Více informací naleznete na www.cpcd.pl