Partnerské projekty


Emoce bez hranic

Projekt Emoce bez hranic (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) je realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

www.euregio-teschinensis.eu

Česko-polský projekt je zaměřen zejména na mládež, která se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance..). Cílem projektu je poukázat, že problémy dnešních dětí jsou v obou zemích velmi podobné a jejich sdílení a diskuze nad nimi jim pomůže situaci v budoucnu lépe zpracovávat. Mezi výstupy projektu patří kniha povídek a cyklus biblioterapeutických workshopů pro děti a mládež (biblioterapie = léčba/terapie knihou). Projekt přispěje k odstranění kulturních a jazykových bariér a k propojování mládeže CZ-PL.

Hlavní partner:
Celé Česko čte dětem

Partner:
Biblioteka Miejska w Cieszynie


Visegrád čte dětem

Visegrád čte dětem

Naším cílem je zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem v zemích Visegrádské čtyřky. Chceme propagovat předčítání prostřednictvím projektu určeného pro rodiče a školy, knihovny či rodinná centra. V rámci projektu budeme organizovat a propagovat Týden čtení dětem, který se zaměří na dětskou literaturu. 8. Týden čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem se uskuteční od 4. do 10. června 2018. Slavnostní inaugurace proběhne 28. 5. v Praze. 

Součástí týdne budou akce nejrůznějšího typu, mezigenerační aktivity, setkání se spisovateli nebo malé dílny pro děti a rodiče. Tyto činnosti vytvoří základnu pro mezinárodní síť zaměřenou na problematiku předčítání. Nabyté zkušenosti z pořádání akce poslouží v pořádání dalších ročníků. 

http://visegradfund.org/home/

Hlavní Partner:
Celé Česko čte dětem

Partneři:

Cała Polska czyta dzieciom www.calapolskaczytadzieciom.pl

Magyar Olvasástársaság www.hunra.hu

Celé Slovensko číta deťom www.celeslovenskocitadetom.sk

 

Kontakt na koordinátora projektu:

Mgr. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka, email: katrusakova@ctemedetem.cz

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.


Cesta příběhů

Cesta příběhů

Od 1. listopadu 2016 jsme zapojeni jako partner do projektu Cesta příběhů, který je spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí s využitím postupů a metod, které respektují jejich speciální vzdělávací potřeby. Obsahem mimoškolní práce s romskými žáky a žákyněmi z 10 škol a školských zařízení v 7 krajích ČR bude předčítání vybrané beletrie a atraktivní doprovodný program, jehož cílem bude kromě prezentace literárních příběhů především motivace cílové skupiny a získání a udržení jejího zájmu. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z.s.


Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Naše organizace byla v roce 2012 vybrána k účasti na mezinárodním projektu v rámci programu Grundtvig.

Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu. Projekt SERVE, splňuje strategické cíle, které zviditelňují a podporují dobrovolnictví jako ukázku evropských hodnot. Cílem projektu je zaměřit se na praktické aspekty řízení dobrovolníků a na profesionalizaci dobrovolnické sítě.

Projekt jsme realizovali s partnerskými institucemi ze sedmi evropských zemí:

 Szépművészeti Múzeum / Museum of Fine Arts, Budapešť, HUNGARY
 Senioruniversitetet i Sveio, Sveio, NORWAY
 Instituto Galego de Consumo, Santiago de Compostela, SPAIN
 Antalya Memurlar Dernegi, Antalya, TURKEY 
 Proacademy, Bratislava, SLOVAKIA
 National Association of Principals and Deputy Principals, Dublin, IRELAND
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Varšava, POLAND

Během dvou let jsme navštívili všechny partnery a jejich organizace. Měli jsme možnost seznámit se se zahraničními dobrovolnickými programy v praxi, inspirovat se a poučit. Pět dní v březnu 2014 byly partnerské země hosty Celé Česko čte dětem.

Fotogalerie 1.  Fotogalerie 2.