Partnerské projekty


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

 

                                                                          

 

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0./19_078/0019613

Datum zahájení projektu:  01. 07. 2021

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2023

 

1) Vydání sbírky povídek a cyklus čtenářských dílen, metodických...


Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

  

      

 

  

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2022

 

Cíl projektu:

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání...


Emoce bez hranic

Projekt Emoce bez hranic (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) je realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

www.euregio-teschinensis.eu

Česko-polský projekt je zaměřen zejména na mládež, která se potýká s mnoha problémy dnešní...


Visegrád čte dětem

Visegrád čte dětem

Naším cílem je zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem v zemích Visegrádské čtyřky. Chceme propagovat předčítání prostřednictvím projektu určeného pro rodiče a školy, knihovny či rodinná centra. V rámci projektu budeme organizovat a propagovat Týden čtení dětem, který se zaměří na dětskou literaturu. 8. Týden čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem se uskuteční od 4. do 10. června...


Cesta příběhů

Cesta příběhů

Od 1. listopadu 2016 jsme zapojeni jako partner do projektu Cesta příběhů, který je spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpořit čtenářskou gramotnost žáků a žákyň ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí s využitím postupů a metod, které respektují jejich speciální vzdělávací potřeby. Obsahem mimoškolní práce s romskými...


Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Mezinárodní projekt Services to Volunteering Europeans (SERVE)

Naše organizace byla v roce 2012 vybrána k účasti na mezinárodním projektu v rámci programu Grundtvig.

Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu. Projekt SERVE, splňuje strategické cíle, které zviditelňují a...