Průzkumy


Pohádka jako rituál a typologie rodinných vypravěčů

Pohádka jako rituál a typologie rodinných vypravěčů

Ve své diplomové práci a odborném článku se Jana Sedláčková zabývá čtením a vyprávěním pohádek předškolním dětem a typologií rodiných vypravěčů.

Sedláčková rozděluje rodinné vypravěče na čtyři typy:

Typ Chůva - veden touhou být hodném (pra)rodičem. Tento přístup zaujímají zpravidla ženy.

Typ Učitel - veden touhou být zprostředkovatelem porozumění. Tento přístup zaujímají spíše rodiče.

Typ Mudrc - klade důraz na sociálně-mravní výchovu dítěte. Přístup zaujímají spíše prarodiče.

Typ Kašpárek - klade důraz na zábavu a legraci. Přístup je doménou mužů.

Diplomovou práci Jany Sedláčkové a posudky vedoucí a oponenta práce si můžete přečíst zde.

Odborný článek je k dispozici zde.