Vaše akce


Do lesoparku Knihov s knihou

Do lesoparku Knihov s knihou

Zdické údolí je východně uzavřeno vrcholem Knihov. Z levé strany jej obchází státní silnice, v dřívější době císařská cesta na Prahu, zprava pak dálnice a řeka Litavka. Vrch Knihov má bohatou historii a dlouhou dobu byl bez zalesnění jako většina zdejších kopců. Dnes, bychom tuto lokalitu vůbec nepoznali. Ze závažných technických důvodů nám bylo uděleno ředitelské volno v termínu 26. 6. – 28. 6. 2019.

...číst více

Bruno Banán

Bruno Banán

Scénické čtení knihy Banán (Podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až do koše) autorské dvojice A.Novotné a J.Votruby. Děti se hravou formou seznámily s tím, jak a kde se banány pěstují, sklízí a jak probíhá jejich cesta přes oceán na pulty našich obchodů a k zákazníkům. Bruno měl namále – divže neskončil ve školním odpadkovém koši. Příběh však nakonec dopadl šťastně, ale jestli skončí šťastně...

...číst více

Sliby se mají plnit

Sliby se mají plnit

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Toho si jsou děti naší školní družiny dobře vědomy. Proto také dnes se vydala delegace dětí z jednotlivých oddělení, aby v knihovně Beroun paní Zajícové a paní ředitelce předaly slíbené výtvarné práce. Obrázky „Naschválníčků“, které po besedě a četbě děti namalovaly.

21. červen – Den zahradních trpaslíků a děti školní družiny odcházejí do Městské knihovny...

...číst více

Čteme dětem

Čteme dětem

Letos jsme se poprvé zapojili do akce Celé Česko čte dětem. V rámci Týdne čtení pro děti jsme uspořádali několik zdařilých akcí. Jedno dopoledne nám přišla číst do školky maminka, další nás navštívil výtvarník Jaroslav Soumar se svojí knihou Pírko. Toho jsme zase poté navštívili my u něj v ZUŠ, abychom mu ukázali naše nakreslené knížky. Paní knihovnice v Polici nad Metují pro nás připravila program v knihovně...

...číst více

Celá základka čte

V prvním červnovém týdnu se celá naše škola zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Středa byla věnována akci Starší čtou mladším, kdy skupinky dobrovolníků z 6. - 8. ročníků chodily číst dětem do 1. - 3. tříd. Nejprve vždy dětem nabídli asi 5 knížek a krátce je představili a poté si děti hlasováním vybrali, kterou knížku chtějí, aby jim starší spolužáci celou hodinu četli. Někteří žáci při čtení...

...číst více

Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov

Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov

V týdnu od 3. do 7. června jsme ve škole uspořádali akci Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov. V průběhu týdne k nám do školy přišly tři maminky, které doma dětem pravidelně čtou, a přečetly dětem ve škole kapitolu z knížky, kterou společně se svými vlastními dětmi vybraly. Celá akce se velice vydařila. Děti měly velkou radost, že mohly ve škole přivítat svou maminku. Nejenom, že jsme se seznámili s několika novými...

...číst více

Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov

Základní škola Nový Rychnov se do Týdne čtení dětem zapojila již podruhé. K četbě jsme si ve školní družině vybrali knihu – Fredy, největší strašpytel a přítel ufounů. Knihu četli v odpolední školní družině, jak vychovatelky, tak i žáci. Po přečtení jsme si udělali projektový týden plný úkolů, hádanek a tvoření na téma knihy. Malovaly jsme ufouny a pracovali jsem s naučnými kartami z Expedice příroda...

...číst více

9. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

9. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

9. týden ČTENÍ DĚTEM proběhl ve všech třídách naší MŠ

Třída Hastrmánci – děti 3 – 5leté

V rámci 9. týdne čtení dětem nám do třídy přišla předčítat maminka – hasička z knihy „O dráčkovi“. Příběhy se dětem moc líbily. Během týdne si děti vyrobily knížku a nakreslily do ní krásné ilustrace, podle nichž můžeme vyprávět pohádku. V rámci této kampaně každé dítě obdrželo záložku,...

...číst více

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Dnes proběhl druhý pasovací den, tentokrát pro 73 prvňáčků ze ZŠ J.A.Komenského. Atmosféru nám zpříjemnili svým zpěvem PASTELKY - členové odbočky slabozrakých a nevidomých. 

...číst více