Vaše akce


Čteme dětem

Čteme dětem

Letos jsme se poprvé zapojili do akce Celé Česko čte dětem. V rámci Týdne čtení pro děti jsme uspořádali několik zdařilých akcí. Jedno dopoledne nám přišla číst do školky maminka, další nás navštívil výtvarník Jaroslav Soumar se svojí knihou Pírko. Toho jsme zase poté navštívili my u něj v ZUŠ, abychom mu ukázali naše nakreslené knížky. Paní knihovnice v Polici nad Metují pro nás připravila program v knihovně...

...číst více

Celá základka čte

V prvním červnovém týdnu se celá naše škola zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Středa byla věnována akci Starší čtou mladším, kdy skupinky dobrovolníků z 6. - 8. ročníků chodily číst dětem do 1. - 3. tříd. Nejprve vždy dětem nabídli asi 5 knížek a krátce je představili a poté si děti hlasováním vybrali, kterou knížku chtějí, aby jim starší spolužáci celou hodinu četli. Někteří žáci při čtení...

...číst více

Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov

Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov

V týdnu od 3. do 7. června jsme ve škole uspořádali akci Maminky čtou dětem na ZŠ Urbanov. V průběhu týdne k nám do školy přišly tři maminky, které doma dětem pravidelně čtou, a přečetly dětem ve škole kapitolu z knížky, kterou společně se svými vlastními dětmi vybraly. Celá akce se velice vydařila. Děti měly velkou radost, že mohly ve škole přivítat svou maminku. Nejenom, že jsme se seznámili s několika novými...

...číst více

Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov

Základní škola Nový Rychnov se do Týdne čtení dětem zapojila již podruhé. K četbě jsme si ve školní družině vybrali knihu – Fredy, největší strašpytel a přítel ufounů. Knihu četli v odpolední školní družině, jak vychovatelky, tak i žáci. Po přečtení jsme si udělali projektový týden plný úkolů, hádanek a tvoření na téma knihy. Malovaly jsme ufouny a pracovali jsem s naučnými kartami z Expedice příroda...

...číst více

9. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

9. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

9. týden ČTENÍ DĚTEM proběhl ve všech třídách naší MŠ

Třída Hastrmánci – děti 3 – 5leté

V rámci 9. týdne čtení dětem nám do třídy přišla předčítat maminka – hasička z knihy „O dráčkovi“. Příběhy se dětem moc líbily. Během týdne si děti vyrobily knížku a nakreslily do ní krásné ilustrace, podle nichž můžeme vyprávět pohádku. V rámci této kampaně každé dítě obdrželo záložku,...

...číst více

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Dnes proběhl druhý pasovací den, tentokrát pro 73 prvňáčků ze ZŠ J.A.Komenského. Atmosféru nám zpříjemnili svým zpěvem PASTELKY - členové odbočky slabozrakých a nevidomých. 

...číst více

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků na čtenáře je v knihovně tradiční akce. Letos pasujeme dva dny. Ve čtvrtek nás navštívilo 50 prvňáčků ze ZŠ Dr. Joklíka a ZŠ Bohuslavice. Pasování se ujala (spolu s ředitelkou knihovny) vedoucí školského odboru MěÚ Kyjov.

...číst více

Celé Česko čte dětem na ZŠ Valašské Klobouky

Celé Česko čte dětem na ZŠ Valašské Klobouky

Tři třetí třídy ZŠ Valašské Klobouky se zúčastnily 5.6.2019 autorského čtení a povídání v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Setkání proběhlo v klubovně školy. Několik výtisků knížky „Ledňáčci a jejich kamarádi“ jsem na začátku školního roku věnovala školní knihovně. Děti přečetly knížku v rámci hodin čtení a mě čekalo množství otázek ohledně života ledňáčka říčního, napsání...

...číst více

Celé Česko čte dětem na ZŠ Arménská v Brně

Celé Česko čte dětem na ZŠ Arménská v Brně

V rámci 9.Týdne čtení dětem v ČR jsem v úterý 4.června 2019 zavítala mezi druháčky na ZŠ Arménská. Knížku „Ledňáčci a jejich kamarádi,“ krásně ilustrovanou Janem Dungelem, dostaly všechny děti druhých tříd pod vánoční stromeček. Některé ji začaly číst okamžitě. Na škole v přírodě, kde jim počasí moc nepřálo, se dali do čtení všichni společně. Paní učitelka připravila otázky k jednotlivým...

...číst více

PŘÍRODA KOLEM NÁS, aneb kde kaštánky pomáhají !

PŘÍRODA KOLEM NÁS, aneb kde kaštánky pomáhají !

5.6. 2019 jsme s více jak s 40 dětmi školní družiny nasedli do autobusu a odjeli do Vernířovic. Vystoupili jsme u obecního úřadu a zde začalo naše putování za poznáním. Přivítal nás náš dnešní průvodce pan ing. Hojgr. Zavedl nás k místním rybníkům. Povídal nám mnoho zajímavého o místě, o přírodě kolem. Naskytla se nám možnost zde chvilku pobýt. Toho jsme hned využily. V první řadě musely děti zjistit,...

...číst více