Vaše akce


Deváťáci předčítali prvňáčkům

Deváťáci předčítali prvňáčkům

Dne 18. 10. 2017 měly deváté ročníky příležitost vyzkoušet si roli učitele. Škola se v letošním roce zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. Rozhodli jsme se tedy uspořádat akci, kde žáci 9. tříd předčítali pohádku žákům 1. tříd. Nešlo jen o čisté předčítání. Deváťáci pohádku zdramatizovali, povídali si, charakterizovali hlavní hrdiny a nechybělo ani kreslení.Taktéž prvňáčci se pochlubili starším...

...číst více

Mini - výstava betlémů a vánoční čtení pro MŠ

Mini - výstava betlémů a vánoční čtení pro MŠ

Knihovnu navštívily děti s paní učitelkou z místní mateřské školky v rámci projektu - Celé Česko čte dětem. Byla pro ně připravena mini-výstava betlémů. Během krátké návštěvy jsme si pověděli něco málo o betlémech, zdobení stromečků a pečení vánočního cukroví. Četla se pohádka - Jak pejsek a kočička chystali Vánoce. Na děti také čekala drobná laskomina v podobě vánočních perníčků a brožurky...

...číst více

Adventní čtení - děti čtou dětem

Adventní čtení - děti čtou dětem

Děvčata ze sedmé, osmé a deváté třídy četla žákům na prvním stupni pohádky. Všechny děti pozorně poslouchaly a po četbě soutěžily. Ti, kdo si nejvíce a nejlépe zapamatovali, o čem děvčata četla, získali odměnu v podobě časopisu věnovaného organizací Celé Česko čte dětem. Na závěr děti kreslily pohádku, která je nejvíce zaujala. Posluchačům i čtenářkám se dopoledne strávené s knihou velmi líbilo...

...číst více

Předvánoční setkání

Předvánoční setkání

Ve čtvrtek 14. prosince se uskutečnilo setkání s babičkami z Pasivního domu seniorů v Modřicích. Babičky navštívily všechna čtyři oddělení školní družiny, ve kterých četly dětem pohádku v rámci projektu Babička a dědeček do školní družiny. Od září sbíraly děti samolepky a razítka do pohádkového bloku. V každém oddělení dostaly děti od paní vychovatelky drobné dárky. Babičky upekly pro děti voňavé...

...číst více

Předvánoční setkání

Ve čtvrtek 14. prosince se uskutečnilo setkání s babičkami z Pasivního domu seniorů v Modřicích. Babičky navštívily všechna čtyři oddělení školní družiny, ve kterých četly dětem pohádku v rámci projektu Babička a dědeček do školní družiny. Od září sbíraly děti samolepky a razítka do pohádkového bloku. V každém oddělení dostaly děti od paní vychovatelky drobné dárky.

...číst více

Babička nám čte pro sladké snění

Babička nám čte pro sladké snění

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" proběhlo 13. 12. 2017 v naší MŠ Husova, Moravský Krumlov, první čtení. Do "Křesla pro hosta" usedla babička Jiřinka - paní Jiřina Přibylová, která je bývalou p. učitelkou v mateřské škole. Dětem přečetla pohádku „Jak počmárali domeček“ z knihy Byla jednou koťata od L. Štíplové. Po přečtení pohádky dětem ukázala obrázky z knihy a zábavnou formou si s dětmi...

...číst více

Čtení dětem v 1. třídě - 4. pokračování

Čtení dětem v 1. třídě - 4. pokračování

Ve čtvrtek 14.12. 2017 proběhlo v 1. třídě poslední letošní předčítání pohádek žáky 9. třídy ZŠ a MŠ Proseč. Tentokrát za nejmenšími dětmi přišla Lucie Lacmanová, která jim přečetla pohádku Příběhy ze stoakrového lesa se známou postavičkou medvídka Pú.     

Jedním z úkolů, které si pro děti Lucka připravila, bylo i nakreslit k pohádce ilustraci.

...číst více

Pohádková babička v MŠ Karafiát

Ve čtvrtek 30.11. 2017 jsme v Mateřské škole Karafiát v Klatovech  s dětmi radostně přivítali další pohádkovou babičku. Děti byly na novou pohádku natěšené, a tak četbu z knížky v tichosti poslouchaly a z pohádkové babičky nespustily oči. I babička si čtení pohádky ,,Čert a Káča" velice užívala. Měla připraveno plno hádanek, které děti bavily. Mohly si tak nalepit do sbírky další pohádku, kterou si doma...

...číst více

Adventní čtení

Adventní čtení

Na  středu 6. 12. 2017 se žáci prvních tříd velmi těšili. Starosta Úřadu městského obvodu Ostrava - Poruba, Ing. Petr Mihálik, přišel za dětmi a četl jim příběhy z knihy Ladislava Špačka Dědečkovy pohádky. Po čtení si o příbězích žáci povídali s paní učitelkou a doplnili vyprávění ilustrací. Než se pan starosta s dětmi rozloučil, dal každému chlapci i děvčátku omalovánku a čokoládu. Paní učitelka...

...číst více

Křeslo pro hosta v Jablonném v Podještědí

Křeslo pro hosta v Jablonném v Podještědí

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" proběhlo v naší MŠ Studánka v Jablonném v Podj., další čtení. Do "Křesla pro hosta" usedl pan ing. Jan Pluhař, který je profesionálním hasičem. Dětem přečetl pohádku od K.J. Erbena "Tři zlaté vlasy děda Vševěda". Po shrnutí a popovídání si o obsahu této pohádky dětem přiblížil práci hasičů. Nechal děti vyzkoušet si uniformu a další příslušenství potřebné...

...číst více