Vaše akce


Ponocování s pohádkou

Ponocování s pohádkou

Dne 29.4.2022 jsme za pomoci pedagogů 1.st. naší Základní školy v Písku uspořádali pro děti akci s názvem Ponocování s pohádkou. Děti přišlo opravdu hodně a akce se náramně vydařila. Děti procházely stanoviště, kde je čekalo nejen předčítání, ale také sportovní aktivita i občerstvení v podobě pizzy. Večer jsme si v tělocvičně uspořádali diskotéku a už se těšíme na další povedený ročník. Tímto děkuji všem kolegům, ved. vychovatelka...

...číst více

Čteme rádi

Dobrý den. Na naší škole jsme od dubna uspořádali několik akcí, které jsme věnovali rozvoji čtenářské gramotnosti.

1. Ve škole pracuje čtenářský kroužek, který se schází každý týden v knihovně - 5. ročník

2. Přijeli k nám herci s pořadem Listování - celá škola

3. Uspořádali jsme výstavku záložek do knih - celá škola

4. Děti ze 3. třídy vytvořili plakátky s ilustrátory dětských knih

...číst více

Týden společného čtení s rodiči

Týden společného čtení s rodiči

Žáci třetí třídy základní školy v Jaroměřicích se mohou pyšnit svými rodiči, kteří pravidelně přichází za nimi do třídy a předčítají jim. Odměnou jim pak je ještě beseda a společná prezentace jednotlivých povolání rodičů. Nyní již nečteme společně jen ve škole, ale děti s rodiči čtou spolu i doma. Těšíme se na další zajímavá setkání. 

...číst více

Příběhy čerta z uhláku

Příběhy čerta z uhláku

Právě v těchto dnech spatřila světlo světa krásná kniha Daniely Melicharové a ilustrátorkou knihy je Veronika Veleva. Veronika navštěvovala naši školu, ale též chodila do naší školní družiny. Tato kniha se dostala právě dnes i do družiny k Veverušákům.

Veverušáci pochopitelně nelenili, po obědě se sešli v družině. Velmi nás zajímala tato kniha, tak jsme si ji nejen prohlédli, ale také část přečetli. Jak je vidno, kniha jistě nebude...

...číst více

Čarodějnice a košťátko

Čarodějnice a košťátko

Ano, je to skutečnost. Právě tak se jmenuje pohádka, kterou si přečetly děti druhého oddělení naší školní družiny. A opravdu, tato pohádka se stala poslední tečkou před „filipojakubskou nocí“, v lidových zvycích dobu večera a noci před prvním májem. Ta byla spojena se zvykem „pálení čarodějnic“.

Naší četbě předcházela výroba „čarodějnického koštěte“, které jsme vyráběli s našimi praktikanty v týdnu. Další velkou událostí byla...

...číst více

Čteme dětem

Dne 28. dubna proběhlo třetí „Čtení dětem“. Tentokrát děti poslouchaly pohádku „O Popelce“ od Boženy Němcové. Určitě však byly překvapeny, stejně jako maminky, že v této dlouhé staré verzi vydané v roce 1933 nejsou ani oříšky ani dýně, ale tajemné kouzelné truhličky na zámku lidojedů.

Během poslouchání si kreslily obrázky, aby zaměstnaly ruce. Za domácí úkol do příště nakreslí svou vlastní ilustraci k této pohádce. Na konci roku...

...číst více

Knihobudka

V rámci měsíce knihy a projektu Celé Česko čte dětem jsme vytvořili knihobudku pro rodiče a děti.

Knihobudku tvořily děti z mateřské školy v rámci kroužku technická škola. Následně jsme vytvořili sbírku knih a umístili do knihobudky v budově mateřské školy. Nyní si mohou rodiče brát knížky pro děti na čtení domů nebo nám pomoct knihobudku dále rozšiřovat knížkami. 

...číst více

Maminky a čtení vlastních pohádek

Maminky a čtení vlastních pohádek

Naše třída třeťáků má veliké štěstí, že se jejich maminky a tatínkové nebojí chodit k nám do školy číst. Navíc jsme tentokrát dostali ještě jako překvapení čtení vlastní autorské pohádky na stejné téma naší knihy čtené na pokračování. 

...číst více

Autorské čtení

Autorské čtení

Dnes se v naší školce Miskovice  uskutečnila beseda "Autorského čtení" od místní spisovatelky Daniely Lahodové, která nám přišla představit svou úžasnou knihu:" Šprýmy myšky Florentýny", která je plná říkanek a básniček. Děkujeme ❤️ Už se těšíme, až se některou naučíme.

...číst více

Velikonoční akce u Zajdy

Velikonoční akce u Zajdy

Velikonoční akce u Zajdy, probíhala z části venku, kde děti soutěžily a hrály tradiční hry a druhá část probíhala uvnitř budovy Kulturního a společenského centra, kde jsme s dětmi četli a opakovali velikonoční tradice z knihy Velikonoce od Dagmar Šottnerové. Dále jsme zdobili vejce, perníky a pletli mrskačky. Mezi venkovní hry patřila honěná s Jidášem, podlézání koštěte, hra na slepou bábu, chodí Pešek okolo. Děti hledaly vejce, soutěžily...

...číst více