Vaše akce


Týden čtení

I v naší školce v Kuchařovicich jsme se zapojili do Týdne čtení dětem. Děti měli spoustu aktivit- vytvářeli obaly na knížky, prohlíželi si s kamarády své knížky přinesené z domu, shlédly pohádku, kterou jim zahrály paní učitelky. Společně jsme si vyrobili Malované čtení. Děti měly taky za úkol přečíst si společně s rodiči pohádku a nakreslit k ní obrázek. Všechny výrobky nám zdobí školku. Moc jsme si to užili. 

...číst více

Týden čtení s pohádkou

Týden čtení s pohádkou

V MŠ U SKŘÍTKŮ, SEIFERTOVA 6 JIHLAVA

12. týden ČTENÍ DĚTEM proběhl ve všech třídách naší MŠ

Třída Permoníci – děti 5 – 7 leté

Téma – „Naše zvířata“

V rámci celého týdne jsme pracovali s příběhy o domácích a hospodářských zvířatech – Husa Líza od Petra Horáka, Kuřátko a obilí od Františka Hrubína a pohádka O Třech prasátkách. Na začátku týdne se děti seznámily s příběhem...

...číst více

Beseda s Ivonou Březinovou

Beseda s Ivonou Březinovou

I naše škola se zapojila do akce Týden čtení dětem v ČR, který byl završen u nás návštěvou známé spisovatelky Ivony Březinové. Děti se v průběhu týdne seznámily s knihami této autorky a těšily se na setkání s ní. Beseda probíhala v přátelském duchu, spisovatelka přiblížila dětem svoji práci, odpovídala na zvědavé otázky. Po besedě si děti mohly koupit knihu, která je zaujala. Týden čtení v naší škole se vydařil a těšíme se na příští...

...číst více

Když kniha vypráví

Když kniha vypráví

V rámci akce Týden čtení dětěm se spojil literárně-dramatický a výtvarný obor naší školy. Uspořádali jsme výstavu fotografií žáků nazvanou "Když kniha vypráví" v knihovně v Havířově. Žákyně literárně-dramatického oboru přečetly dvě děsivé povídky a zahrály děsivou scénku.

...číst více

Pohádkový strom

Celoškolková akce, kterou jsme vyhlásili na celý školní rok a možná ještě déle. My ve školce jsme na zeď namalovali strom bez listů a každou knihu, kterou rodiče doma s dětmi, nebo učitelky ve školce přečtou, napíší na lístek, který přilepí na strom. Ten se nám pomalu ale jistě začíná krásně zelenat. 

...číst více

Rodiče dětem

V rámci měsíční akce "Rodiče dětem", chodili dětem číst před poledním odpočinkem rodiče či prarodiče. Pro děti i dospělé to byl neobvyklý a speciální zážitek. 

...číst více

Mnichovická školka čte dětem!

Mnichovická školka čte dětem!

Pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem! I tentokrát se zapojila MŠ Mnichovice. V Žabičkách četl pan školník Láďa. Byla veliká sranda. Ve Hvězdičkách si děti přinesly svou oblíbenou knihu a četla paní učitelka. To je u dětí velice oblíbené. V Beruškách četla paní kuchařka Věrka. V Motýlkách četla dcera paní učitelky Julinka. Ve Sluníčkách a Koťátkách čte paní učitelka vždy před odpočinkem.

...číst více

Týden čtení dětem skončil

Týden čtení dětem skončil

Ano, dnes nám ve školní družině skončil posledním dnem 12. Týden čtení dětem. V letošním roce jsme se zaměřili na události v měsíci červnu, co se týče životních výročí, od narození, čí úmrtí, našich nejznámějších spisovatelů.

Naši nejmenší dnes besedovali všeobecně o knihách, které vlastní, nebo, které si dokonce s někým již čtou. Doplňkovou otázkou byl i žánr knih – povídky, pohádky, encyklopedie či některé naučné knihy o...

...číst více

Knihy jsou chytré dámy

Knihy jsou chytré dámy

Proč jsou knihy chytré dámy? Jsou tu s námi od dětství a provázejí nás až do dospělosti. Na toto téma jsme si s dětmi povídali, četli, hráli loutkové divadlo, vydali jsme se na "pohádkovou procházku" s hádankami, kvízy a připomněli si písničku Budu jejich ochráncem. Děti sobě navzájem představily svou oblíbenou přečtenou knihu nebo knihu, kterou právě čtou. Odměnou všem malým čtenářům byl obrázek s nápisem "ŠIKULKA ČTENÁŘ". 

...číst více

Týden čtení dětem pokračuje

Týden čtení dětem pokračuje

Již 4. den ve školní družině je motivován 12. ročníkem Týdne čtení dětem. Pomalu a jistě se dostáváme do konce, ale my v družině, určitě jen tak neskončíme. Do konce školního roku nám ještě několik dnů schází.

Po ukončení školní výuky a po obědě odešly děti školní družiny do svých tříd. Zde se hned začaly věnovat své další činnosti, motivované Týdnem čtení dětem.

1. oddělení si dnes zopakovalo básničku od Josefa Václava...

...číst více