Vaše akce


Ostrovy poznání - Závěrečná

Ostrovy poznání - Závěrečná

V úterý 13.6.2023 se konala na školní zahradě MŠ Ostrava, Varenská 2a tradiční Závěrečná. Součástí zahradní slavnosti je nejen rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy, ale také prezentace celoročního projektu. Ten v tomto školním roce vycházel z knihy Nové cestovatelské pohádky. Od září tak měly děti všech tříd možnost poznat nejen naší zemi, ale i exotické vzdálené ostrovy. Příběhy z knihy učitelky motivovaly k velmi zajímavých...

...číst více

" Čteš, čteme, čtete" - setkání a beseda se spisovatelkou J. Vítovou

Naši MŠ Pastelka navštívila spisovatelka J. Vítová, která dětem představila své knihy, seznámila je stím,jak taková knížka vzniká. Děti  spolu s p. Vítovou s pracovaly s knihou Kocourek Uhlík a tajemná vrata, četla jim ukázky z knihy, děti poslouchaly text a ukazovaly si obrázky. Výstavka knih nám zůstala ještě týden ve školce.

...číst více

Divadelní představení Krok a jeho dcery

Divadelní představení Krok a jeho dcery

V rámci projektu CČČD jsme shlédli krátké divadelní představení v podání žáků 4. A třídy Masarykovy ZŠ Nezamyslice. Děti si sami představení naplánovaly, zrežírovaly i zajistily kostýmy.Předlohou jim byla kniha A. Jiráska Staré pověsti české. Žáci si vybrali pověst O Krokovi a jeho dcerách. Představení mělo 3 dějství. Děti z naší MŠ byly nadšené a moc se jim vystoupení kamarádů ze školy líbilo. Již se těší na další představení,...

...číst více

Solnické hrátky mezi řádky

Solnické hrátky mezi řádky

Týden od 5.6. do 9.6. nabídl dětem příjemná dopoledne plná knih. Děti měly možnost vidět jak se dá krátký text z knihy proměnit v divadlo, muzikál, pantomimu nebo i rap (divadelní dílna P. Hofmanna s dětmi ze ZUŠ Rychnov n.Kn.) a setkaly se se zajímavými hosty. Pozvání přijala spisovatelka D.Krolupperová, E.Stará, L.Jakešová a ilustrátorka J.Haldová. Četlo se, zpívalo, ale i tančilo. Se svým Listováním přijel i L.Hejlík se svým kolegou...

...číst více