Vaše akce


Sněhulákování s pohádkou

Sněhulákování s pohádkou

Konec ledna a počátek února je ve školní družině spojen s plněním úkolů zimního projektu Sněhulákování. Proto každý den, kdy plníme dané úkoly, si poslechneme vždy krátkou pohádku s tématem „sněhulák“.

I dnes čekala na děti z 3. oddělení krásná pohádka o sněhulákovi. Nikdo však netušil, jak stará pohádka to je. Napsal ji Oldřich Syrovátka podle Obr Dooblak strážníkem  k ní kresby vytvořil...

...číst více

Proč sněhulák pláče

Proč sněhulák pláče

První únorový den, půl nového školního roku za námi. Pololetní vysvědčení jsou rozdána a děti školní družiny z 1. a 3. oddělení se opět vrhají do své družinové činnosti.

Ani dnes 1. února nechyběla četba pohádky o sněhulákovi s názvem Proč sněhulák pláče? Pohádka, která vypráví o chlapcích, kteří odchází ze školy, neboť jim skončilo vyučování. Venku sněžilo celý den a všude bylo mnoho...

...číst více

Čas sněhulák

Čas sněhulák

Zimní roční období je spojeno s velkým množstvím sněhu, mrazy, stavěním sněhuláků a četbou krásných knih. Toto pravidlo platí i v školní družině Beroun – Závodí. I když o tom sněhu a stavbě sněhuláků by se dalo diskutovat. Vždyť u nás toho sněhu nikdy moc není.

Čtvrtek, 28. 1. 2021. Zima, ale bez sněhu, prší. Den, kdy končí první pololetí školního roku a my, dostali vysvědčení. Nejprve se...

...číst více

Zima, zima, zima je

Zima, zima, zima je

Ano, zima, zima, zima je, pohádka nás zahřeje. Všichni dobře víme, že nejvíce se čte v zimním období. Tam je na to nejvíce času. O tom se přesvědčily i děti školní družiny.

První měsíc nového roku je téměř za námi, pololetí školního roku sice ještě před námi, ale mnoho času nám už nezbývá. Vysvědčení na obzoru a s ním i velké překvapení. 1. a 3. oddělení se právě v tuto dobu vrhlo do plnění...

...číst více

Poslední putování po „ježčích domečcích“

Poslední putování po „ježčích domečcích“

Před týdnem pravá zima se sněhem i v Berouně, dnes na obzoru jaro – azurová obloha a příjemný svit sluníčka. Toho využily děti školní družiny, aby dokončily své putování za „ježčími domečky“.

Pátek, 22. ledna a děti z 3. oddělení se budou dnes věnovat poslední cestě ve vyhledávání „ježčích domečků“. Jsme po obědě, trochu odpočinku a jdeme ven. Venku je na leden neskutečně krásné teplé počasí.

...číst více

O životě ježků v družině

O životě ježků v družině

Již minulý týden započal v 3. oddělení školní družiny projekt o ježcích – zimních spáčích. Podnět k velkému zájmu o ježky jsme dostali z Radničního listu našeho města. Netrvalo dlouho a hned jsme rozjeli naší neobvyklou akci.

Nejprve jsme zjistili, že v našem nejbližším okolí se nachází „ježčí domečky“. Jejich úkolem je pomoc ježkům při zimním spánku, kteří se nestačili včas ukrýt. Všichni...

...číst více

Moje první čtení

Moje první čtení

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na...

...číst více

Novoroční předčítání pro 1. a 2. třídu

Novoroční předčítání pro 1. a 2. třídu

Našeho novoročního předčítání se ve škole ujala paní zástupkyně Mgr. Lenka Gavlasová a paní učitelka matematiky Mgr. Ivana Tutková.

I v této nelehké době byly děti v prvních ročnících provázeny knihou, kterou zná snad každý z nás, Honzíkovou cestou, jejímž autorem je Bohumil Říha. Pro první předčítání byla kniha vybrána záměrně. Knihu s malebnými ilustracemi má oblíbenou snad každý od útlého dětství...

...číst více

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se v roce 1901 v Praze na Žižkově. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, byl mluvčím tohoto uměleckého hnutí. Studoval gymnázium, ale nedostudoval. Začal pracovat jako novinář a literát. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cena mu byla udělena v roce 1984.

Děti z 3. oddělení si připomněly 35. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta. Při...

...číst více

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kdo by neznal Ondřeje Sekoru a jeho Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a další hrdiny obrázkových knih, mezi které patří i podnikavé Kuře Napipi. V knížce na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada hádanek a kvízů.

Právě dnes zasedly děti z 3. oddělení ve své družině, aby si otevřely novou knihu Ondřeje Sekory – Kuře Napipi a jeho přátelé. V knize...

...číst více