Vaše akce


Předčítání dětem osobnostmi našeho města

Předčítání dětem osobnostmi našeho města

Na čtení pana starosty Ing. Petra Mihálika se děti velice těšily. Pohádky z knihy Martiny Drijverové Zlobilky byly legrační i poučné. Po četbě si pan starosta s dětmi povídal o příbězích a daroval dětem malé sladké překvapení. Žáci zase předali panu starostovi obrázky z jeho adventního čtení. Příběhy poslouchali žáci první a druhé třídy. 

...číst více

Pohádkové předčítání od p. starosty Mgr. Tomáše Třetiny v MŠ Husova

Pohádkové předčítání od p. starosty Mgr. Tomáše Třetiny v MŠ Husova

Dne 13. 6. 2018 proběhlo ve třídě Včeliček v MŠ Husova velké čtení s názvem „Pohádkové předčítání pana starosty". Pohádku „O králíčkovi, který pozdě vstával" z knihy Pohádková čítanka od Eduarda Petišky předčítal dětem Mgr. Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov. Čtení prokládal zábavnými otázkami týkající se pohádky, ukazoval a vedl rozhovor s dětmi nad ilustracemi v knize.  Dětem...

...číst více

Popletené pohádky

Dne 6. 6. 2018 navštívily naši knihovnu v Jeseníku předškolní děti z MŠ K. Čapka. V rámci Týdne čtení jsme dětem předčítali z knihy I. Březinové Teta to plete. Děti byly z popletených pohádek nadšené a rozhodly se, že po návratu do školky nakreslí své vlastní kombinace známých českých pohádek. Obrázky jsme vystavili na hlavní nástěnce naší knihovny.

...číst více

Pohádky pro "Rytíře řádu čtenářského"

Pohádky pro

V souvislosti s „Týdnem čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem“ jako součásti kampaně Celé Česko čte dětem navštívili v pondělí 11. 6. 2018 žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Proseč 2. třídu, aby jim četli vlastnoručně napsané pohádky. Sborník těchto pohádkových příběhů přinesli s sebou, několik jich malým čtenářům přednesli a o každé pohádce si ještě stačili společně povídat.

Na závěr...

...číst více

Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta

Dne 6. 6. 2018 usedla do "Křesla pro hosta" učitelka základní školy, která bude učit naše budoucí prvňáčky. Paní Gabriela Maňasová přečetla dětem z knížky "Zlobilky" od spisovatelky Martiny Drijverové. Příběh byl o holčičce, která neustále utíkala mamince a objevovala nové a nové cesty. Neposlušnost a utíkání se jí však nevyplatilo... . Děti si s paní učitelkou povídaly o možných následcích. Jak je nebezpečné...

...číst více

Křeslo pro hosta

Křeslo pro hosta

Dne 30. května 2018 k nám do školky přišla učitelka ze základní školy paní Ivanka Kotková, která bude učit naše budoucí prvňáčky. Dětem přečetla z knížky "Pohádky" Miloše Macourka příběh "Kateřinka a tlustý červený svetr".

S dětmi si dále povídala o škole, co děti čeká, až nastoupí v září do školy, co se budou učit a jak by se měly ve škole chovat. Děkujeme za příjemný čas spojený s četbou...

...číst více

Jdou dva sloni pod jabloní

Jdou dva sloni pod jabloní

Děti se seznámily s knihou básní Josefa Soukala Jdou dva sloni pod jabloní, vytvořily ilustrace a dokončily poslední báseň ve sbírce Co se skrývá na obloze, k čemuž čtenáře autor sám vyzývá.

Vyvrcholením práce s knihou bylo setkání s autorem, který bydlí nedaleko naší mateřské školy. Mgr. Josef Soukal si pro děti připravil vyprávění o tom, jak vznikaly jednotlivé básně a soutěž, kdy odměnou pro všechny...

...číst více

Celý Kyjov čte dětem

Celý Kyjov čte dětem

Ve středu 6. června jsme na knihovně přivítali celkem 98 dětí ze čtyř kyjovských MŠ. Povídali jsme si o důležitosti čtení, zpívali písničky z pohádek a večerníčků a děti z dramatického oboru místní ZUŠ předvedli scénické čtení. Z knihovny odcházela spokojená školčátka se záložkou a dárkem.

...číst více

V Pokřikově čteme dětem

V Pokřikově čteme dětem

Pozvali jsme rodiče a zastupitele do MŠ, aby nám přečetli z knih, které měli rádi jako malé děti. Současně reprezentovali profese, ve kterých pracují. Děti tak mohly slyšet, jak čte zdravotní sestřička, poštovní doručovatelka, zedník, kuchařka či provozní pracovnice. Fotografie z týdne 4. 6. - 8. 6. 2018 jsou k vidění na chodbě v MŠ. 

Za MŠ Pokřikov, ředitelka Mgr. Jolana Chourová.

 

...číst více

Cesta za pohádkou

Cesta za pohádkou

Poslední den Týdne čtení dětem se přiblížil a pro nás tentokrát byl dnem konečným. Vždy jsme zahajovali akci Cestou za pohádkou na Městské hoře, tentokrát jsme Cestou za pohádkou Týden čtení dětem ukončili.

Je konec vyučování, jsme po obědě a odcházíme do školní družiny 1. oddělení. Po krátkém úvodním slovu si opět poslechneme několik kapitol z knihy Knihozemě Valentýnka. Potom již všichni odcházíme...

...číst více