Kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem

V období 01.07.2021 až 30.11.2023 jsme byli zapojeni do projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP) - reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. 

Během tohoto období jsme v aktivitě "ink5" zrealizovali:
Zdokonalovací jazykové kurzy (prezenční i online) pro žáky s odlišným mateřským jazykem - 15 kurzů ve školním roce 2021/2022, 15 kurzů ve školním roce 2022/2023 a 15 kurzů v období září až listopad 2023
Letní kurzy češtiny v létě 2022 - 5 turnusů
Letní kurzy češtiny v létě 2023 - 6 turnusů

Na konci projektu jsme pro žáky zorganizovali výuky „v terénu". Navštívili jsme společnost Marlenka ve Frýdku-Místku, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, dále filmové představení v ostravském kině a muzikál Rebecca v Národním divadle moravskoslezském. 
Děkujeme za spolupráci Moravskoslezský kraj a OKAP není okap