Vaše akce


Poslední putování po „ježčích domečcích“

Poslední putování po „ježčích domečcích“

Před týdnem pravá zima se sněhem i v Berouně, dnes na obzoru jaro – azurová obloha a příjemný svit sluníčka. Toho využily děti školní družiny, aby dokončily své putování za „ježčími domečky“.

Pátek, 22. ledna a děti z 3. oddělení se budou dnes věnovat poslední cestě ve vyhledávání „ježčích domečků“. Jsme po obědě, trochu odpočinku a jdeme ven. Venku je na leden neskutečně krásné teplé počasí.

...číst více

O životě ježků v družině

O životě ježků v družině

Již minulý týden započal v 3. oddělení školní družiny projekt o ježcích – zimních spáčích. Podnět k velkému zájmu o ježky jsme dostali z Radničního listu našeho města. Netrvalo dlouho a hned jsme rozjeli naší neobvyklou akci.

Nejprve jsme zjistili, že v našem nejbližším okolí se nachází „ježčí domečky“. Jejich úkolem je pomoc ježkům při zimním spánku, kteří se nestačili včas ukrýt. Všichni...

...číst více

Moje první čtení

Moje první čtení

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na...

...číst více

Novoroční předčítání pro 1. a 2. třídu

Novoroční předčítání pro 1. a 2. třídu

Našeho novoročního předčítání se ve škole ujala paní zástupkyně Mgr. Lenka Gavlasová a paní učitelka matematiky Mgr. Ivana Tutková.

I v této nelehké době byly děti v prvních ročnících provázeny knihou, kterou zná snad každý z nás, Honzíkovou cestou, jejímž autorem je Bohumil Říha. Pro první předčítání byla kniha vybrána záměrně. Knihu s malebnými ilustracemi má oblíbenou snad každý od útlého dětství...

...číst více

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se v roce 1901 v Praze na Žižkově. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, byl mluvčím tohoto uměleckého hnutí. Studoval gymnázium, ale nedostudoval. Začal pracovat jako novinář a literát. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cena mu byla udělena v roce 1984.

Děti z 3. oddělení si připomněly 35. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta. Při...

...číst více

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kdo by neznal Ondřeje Sekoru a jeho Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a další hrdiny obrázkových knih, mezi které patří i podnikavé Kuře Napipi. V knížce na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada hádanek a kvízů.

Právě dnes zasedly děti z 3. oddělení ve své družině, aby si otevřely novou knihu Ondřeje Sekory – Kuře Napipi a jeho přátelé. V knize...

...číst více

Nové pohádky Jů a Hele ze školní družiny

Nové pohádky Jů a Hele ze školní družiny

Nové pohádky Jů a Hele vznikly v 1. oddělení naší školní družiny a jsou věnovány kamarádům Jů a Hele k jejich 40. výročí. „Ahoj, kamarádi, máme vás rádi!“

 

Jů a Hele šlo jednoho dne na louku. Protože zapomněli svačinu, měli hlad.  A tak se Jů rozhodlo, že bude chytat ryby. Jaké bylo překvapení, když místo ryby ulovilo skřítka. Skřítci je prosili, aby je pustili. A tak Jů a Hele skřítky osvobodili. Skřítci jim za to vyčarovali...

...číst více

Jůhelácké odpoledne ve školní družině

Jůhelácké odpoledne ve školní družině

Bylo by asi velmi podivné, kdyby někdo neznal kamarády Jů a Hele. To přeci znají i naši rodiče. Nejenom, že existuje kniha Jů a Hele Velká kniha, ale tyto hrdiny známe i z televizních obrazovek pod názvem Studio Kamarád. A protože 4. 1. 2021 uplynulo 40 let od toho, kdy začalo měnit vysílání pro děti ve Studiu Kamarád a plyšové postavy Jů a Hele byly u toho.

Po skončení vyučování a po dobrém obědě odchází děti...

...číst více

Broučci Jana Karafiáta

Broučci Jana Karafiáta

Snad není mezi námi nikdo, kdo by neznal pohádkové vyprávění o rodině svatojánských broučků žijících pod jalovcem. Mamince a tatínkovi se tu narodil malý brouček. To, se stalo námětem spisovatele Jana Karafiáta, kterého jsme si právě dnes 4. 1. ve školní družině připomněli. Od jeho narození uplynulo 175 let. Působil jako evangelický farář v Hrubé Lhotě u Valašského Meziříčí. Teologii studoval v Berlíně,...

...číst více

Milé překvapení z Berouna

Milé překvapení z Berouna

Poslední den ve školní družině, besídky v odděleních máme za sebou, dárky rozdány, předvánoční dílny skončily, stromeček pro zvířátka je ozdoben, a co budeme dělat? Plán byl, ale čas mění plány. Nikdo z nás nečekal, jaké nás v posledním dni může čekat překvapení.

Veverušáci po obědě odchází do své družiny, usedají na koberec a paní vychovatelka k nám promlouvá. Mám pro vás překvapení, jsem...

...číst více