Knihovna Pražmo ČTE DĚTEM

Ve čtvrtek 24.února  v 17:00 proběhne první z celoročního pásma „Čteme dětem“ v naší obecní knihovně. Vybranou pohádkou je pro tentokráte „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ od Boženy Němcové. Toto předčítání se pak bude opakovat každý poslední čtvrtek v měsíci. 

Srdečně vás všechny zveme 

Za celý kolektiv knihovnice Kateřina Janošíková