Vaše akce


Kouzelná cesta domů

Kouzelná cesta domů

Kouzelná cesta domů

Projekt Celé Česko čte dětem je pro nás něčím, čemu dáváme mimořádný rozměr formou autorského čtení. Předem dětem zakoupíme knihu, která je jim předčítána a zůstává jim jako vzpomínka s autorským podpisem a osobním věnováním.

Loni nás navštívila malířka a ilustrátorka mnohých dětských knih, paní Vlasta Baránková. Její půvabné ilustrace doprovázejí nejen dětské knihy mnoha českých autorů, ale i večerníčky...

...číst více

Čtení do ouška

Čtení do ouška

Do MŠ Včelka chodí děti ze Základní školy Nová Ves pod Pleší předčítat pohádky pravidelně 2x měsíčně. V šatně máme vyvěšený plakát, kam zapisujeme knihy, které čteme, aby mohli rodiče ve čtení doma pokračovat. 

...číst více

Solnické hrátky mezi řádky

Pro týdenní oslavy literatury si MŠ a ZŠ Solnice za podpory města Solnice připravila program nejen pro své děti, ale nabídku programu přijaly i některé základní školy z blízkého okolí. Setkání se zajímavými hosty, představení knížek pro děti, čtení, zpívání a další body bohatého kulturního programu budou probíhat ve Společenském domě Solnice. Pozvání přijala i výtvarnice a řezbářka J.Haldová, jejíž díla budou vystavena v předsálí po...

...číst více

Memento

Memento

Do Týdne čtení jsme se letošní rok zapojili o 3 týdny dříve, neboť nás v termínu od 1.6. do 7.6. čekají školní výlety. V úterý 9.5. nás ve škole navštívil poličský rodák Vít Chadima, který vystoupil s dramatizací románu Radka Johna Memento, doplněnou o čtené ukázky. Příběh Michala Otavy některé žáky natolik zaujal, že si knihu vypůjčili k samostatné četbě.

...číst více

Rodiče čtou dětem

Rodiče čtou dětem

Před odpočinkem na lůžku předčítáme dětem pohádky. Snažíme se, aby byly k tématu, které zrovna probíráme. Když dočteme, klademe doplňující otázky – o čem příběh byl, jaké postavy tam vystupovaly, jaké bylo chování lidí v příběhu, děti si zkouší s naší pomocí příběh převyprávět.

Protože chceme, aby děti měly co nejvíce rozmanitých vjemů a zážitků, tak jsme poprosili rodiče, jestli by nechtěli přijít dětem přečíst pohádku...

...číst více

Čtenářský deník

Čtenářský deník

S dětmi jsme si založili Čtenářský deník. Děti si k přečteným knihám malují obrázky toho, co se jim v knize nejvíce líbilo. Deník je k dispozici v šatně i rodičům, aby mohli případně doma ve čtení stejné knihy pokračovat.

Při různých příležitostech si děti přinesou do školky z domova svoji oblíbenou knížku, ze které si čteme, děti mají možnost si tyto knihy prohlížet.

Navštěvujeme místní knihovnu a půjčujeme si knihy...

...číst více

Ježek Bodlinka

Ježek Bodlinka

Každý měsíc navštěvujeme místní knihovnu, kde pro nás má paní knihovnice vždy připravený zajímavý program a nové knížky. Ale ještě dřív než jsme začali navštěvovat knihovnu, jsme si u nás ve třídě založili Cestovatelský deníček ježečka Bodlinky. Bodlinka s námi a našimi rodinami jezdí na výlety, dovolené a navštěvuje nás u nás doma. Vždy po společném víkendu uděláme s rodiči zápis do našeho deníčku, který si s paní učitelkou...

...číst více

Týden plný knížek

Týden plný knížek

V březnu přišlo na řadu téma ,, Týden plný knížek, aneb Noc s Andersenem“. Celý týden nás provázela pohádka H.Ch.Andersena ,,Ošklivé káčátko“. Navštívili jsme knihovnu, kde měly paní knihovnice připravený program pro děti, který se vztahoval k blížícím se zápisům do 1.tříd. Celý týden jsme završili přespáním ve školce. Hráli jsme hudebně – pohybové hry, uspořádali turnaj v logopedickém pexesu, zahráli si pohádkový kvíz, četli si úryvky...

...číst více

Dobrodružné příběhy ve 3.třídě

Dobrodružné příběhy ve 3.třídě

5. května proběhlo ve 3. třídě „Malé čtení“. Děti byly vtaženy do děje dobrodružných příběhů z knihy Na vlně 57 metrů od autora O. Blatličky. V příběhu Letoun číslo 4 se vžily do role pilota a netrpělivě čekaly na rozuzlení záhadných zvuků vycházející z přepravované bedny během letu. Poté se vnořily do hlubokého pralesa jako badatelé a čelily proudu kočovných mravenců v příběhu Živá řeka. Předčítání vzbudilo v dětech...

...číst více

Vítání ptačího zpěvu i ve školní družině

Vítání ptačího zpěvu i ve školní družině

Letošní Vítání ptačího zpěvu připadá na víkend 6. – 7. 5. Vítání probíhá od roku 1992 a navazuje na tradici v roce 1983 v Birminghamu, která se váže k první květnové neděli. Proto se i na mnoha místech republiky připravují vycházky do probouzející se přírody. Tato akce se stala tradicí i pro naši školní družinu.

Je pátek, 5. 5. a děti školní družiny se připravují po ukončení vyučování a po obědě na procházku do blízkého okolí, aby...

...číst více