Partnerské projekty


Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

  

      

 

  

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2022

 

Cíl projektu:

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Cílová skupina:

Účastníci neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci základních a středních škol);
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;
pedagogičtí pracovníci.


Seznam aktivit projektu: 

KA1        Řízení projektu

KA2        Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km

KA3        Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km

KA4        Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

KA5        Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

KA6        Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů

KA7        Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

KA8        Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

KA9        Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

KA10      Klub v neformálním vzdělávání

KA11      Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů

KA12      Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

KA13      Projektový den mimo klubovnu

Realizátor projektu:

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČ 26523825

 

Partneři projektu:

Andělé stromu života (IČ 03632661)

Celé Česko čte dětem (IČ 27767612)

Centrum inkluze (IČ 29461545)

Český rybářský svaz (IČ 18050247)

DAKOTA, o.p.s. (IČ 26828201)

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska (IČ 62330764)

Elim Opava (IČ 02278197)

Eurotopia.cz (IČ 25852345)

HRAcí DEskové Centrum Legie (IČ 04890493)

Junák čs - Černý čáp (IČ 05658977)

Junák čs – Kopřivnice (IČ 60336439)

Junák čs - okr. Opava (IČ 47810980)

Junák čs, středisko Ostrá Hůrka, Háj ve Sl. (IČ 47811048)

Junák čs, středisko Salvator Dolní Životice (IČ 47813601)

Kapradí (IČ 02692716)

Kvalifikační a personální agentura (IČ 25860259)

Lesní mateřská škola Hrádeček (IČ 02796368)

Lumpíkov (IČ 02859343)

Na trojanovské pasece (IČ 01280406)

Otevřený rodič (IČ 01173227)

Petrklíč (IČ 26993252)

Pony klub Kobeřice (IČ 22710205)

Rizika internetu a komunikačních technologií (IČ 22837965)

S dětmi a přáteli U potůčku (IČ 04642155)

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota (IČ 26518007)

Skrojek (IČ 03838951)

Spolek Dobrovize (IČ 04028341)

Spolek Posejdon (IČ 26997479)

Za Opavu (IČ 27053644)

Zážeh (IČ 01245481)

ZO ČSOP LUBNO (IČ 64120805)

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky částkou 19 000 390,00 Kč.