Partnerské projekty


Emoce bez hranic

Projekt Emoce bez hranic (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001287) je realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

www.euregio-teschinensis.eu

Česko-polský projekt je zaměřen zejména na mládež, která se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance..). Cílem projektu je poukázat, že problémy dnešních dětí jsou v obou zemích velmi podobné a jejich sdílení a diskuze nad nimi jim pomůže situaci v budoucnu lépe zpracovávat. Mezi výstupy projektu patří kniha povídek a cyklus biblioterapeutických workshopů pro děti a mládež (biblioterapie = léčba/terapie knihou). Projekt přispěje k odstranění kulturních a jazykových bariér a k propojování mládeže CZ-PL.

Leguán a jiné povídky, tak zní název knihy, která je výstupem projektu Emoce bez hranic. Kniha obsahuje šest povídek od renomovaných českých (Alena Ježková, Petra Soukupová a Michal Viewegh) a polských autorů (Paweł Beręsewicz, Zuzanna Orlińska a Ewa Stadtmüller), ilustrací se ujal Jakub Kouřil. Knihy budou rozdány dětem v rámci těchto akcí:

25. 9. 2018 - Biblioterapeutický workshop, kavárna Avion v Českém Těšíně  
26. 9. 2018 - Biblioterapeutický workshop, kavárna Avion v Českém Těšíně
9. 10. 2018 - Propagace knihy Leguán a jiné povídky KaSS Střelnice v Českém Těšíně

Závěrečným výstupem projektu před evaluací bude zpětná vazba zúčastněných dětí a pedagogů, a to ZV na realizované workshopy a také na další práci s knihou povídek ve škole. Hlavní partner projektu připravil speciální "scénáře" pro práci s jednotlivými povídkami a dotazníky pro děti. 

Hlavní partner:
Celé Česko čte dětem

Partner:
Biblioteka Miejska w Cieszynie

 

FOTOGALERIE
Videoreportáž polského vysílání České televize od 02:37