Partnerské projekty


Visegrád čte dětem

Visegrád čte dětem

Naším cílem je zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem v zemích Visegrádské čtyřky. Chceme propagovat předčítání prostřednictvím projektu určeného pro rodiče a školy, knihovny či rodinná centra. V rámci projektu budeme organizovat a propagovat Týden čtení dětem, který se zaměří na dětskou literaturu. 8. Týden čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem se uskuteční od 4. do 10. června 2018. Slavnostní inaugurace proběhla 28. 5. v Praze. Národní den proběhl 5. 6. v Ostravě.

Součástí týdne budou akce nejrůznějšího typu, mezigenerační aktivity, setkání se spisovateli nebo malé dílny pro děti a rodiče. Tyto činnosti vytvoří základnu pro mezinárodní síť zaměřenou na problematiku předčítání. Nabyté zkušenosti z pořádání akce poslouží v pořádání dalších ročníků. 

http://visegradfund.org/home/

Hlavní Partner:
Celé Česko čte dětem

Partneři:

Cała Polska czyta dzieciom www.calapolskaczytadzieciom.pl

Magyar Olvasástársaság www.hunra.hu

Celé Slovensko číta deťom www.celeslovenskocitadetom.sk

 

Kontakt na koordinátora projektu:

Mgr. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka, email: katrusakova@ctemedetem.cz

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.