Partnerské projekty


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

 

                                                                          

 

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0./19_078/0019613

Datum zahájení projektu:  01. 07. 2021

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2023

 

1) Vydání sbírky povídek a cyklus čtenářských dílen, metodických seminářů a besed

Literatura zaměřená na mládež má specifickou úlohu a stojí před ní nelehké výzvy. Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají. Proto v rámci projektu vznikne sbírka patnácti povídek, jejichž hrdinou jsou emoce. Emoce, které nemají hranice. Patnáct renomovaných a oblíbených českých spisovatelů, jako například Ivona Březinová, Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, Petra Dvořáková a další
se ponoří do vesmíru náctiletých a světlo světa spatří originální povídky na palčivá témata, kterým je mládež v dnešní době vystavována, a o kterých se ale někdy bojí mluvit - šikana, hendikepy, jinakost, závislosti, ochrana životního prostředí, materialismus, chudoba, atd.

Dále bude vytvořen metodický sešit (metodický „list“ ke každé povídce) a bude uspořádáno společně s odborníky 80 čtenářských dílen (biblioterapeutických workshopů), 10 osvětových a vzdělávacích seminářů pro studenty Filozofické a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (budoucí pedagogy)
a 4 setkání (besedy) s vybranými autory povídek. Ve spolupráci s odborníky (psychology, lektory) budou zpracovávána témata, kterým je mládež v dnešní době vystavována a která se objeví ve zmíněné sbírce povídek.

Seznam aktivit projektu:

g5a        Vydání sbírky patnácti povídek

g5b        Cyklus čtenářských dílen pro 8. - 9. třídy ZŠ, 1. ročníky SŠ a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji

g5c        Cyklus metodických seminářů pro studenty Filozofické a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (budoucí pedagogy)

g5d        Besedy s uznávanými autory povídek ve školách

KONTAKTY

Mgr. Eva Katrušáková – odborný garant a manažer projektu

katrusakova@ctemedetem.cz

Ing. Pavlína Worková – hlavní koordinátor projektu

info@ctemedetem.cz, tel. 774 782 191

Mgr. Petra Charmite Hniková – metodik projektu

charmite@ctemedetem.cz

 

2) Kurzy češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (prezenční i online) - pro žáky 9. tříd základních škol a všech ročníků středních škol a odborných učilišť (školní roky 2021/2022 a 2022/2023) a letní kurzy v r. 2022 a r. 2023)

Žáci se budou českému jazyku věnovat na základě inovativních výukových metod, které se zaměřují na komplexní rozvoj komunikačních kompetencí v oblasti mluvení, psaní, čtení a poslechu. Žáci si rovněž výrazně rozšíří slovní zásobu, naučí se jazyk používat gramaticky správně a osvojí si pravidla české výslovnosti. Pozornost bude dále věnována seznámení žáků s českými reáliemi, kulturou a obyčeji a efektivnímu využití jazyka v praktických situacích. Nedílnou součástí bude aktivní pomoc s českým jazykem v rámci sylabů základních a středních škol a celková lepší orientace žáků ve školním prostředí vzhledem k požadavkům, které jsou na žáky obecně kladeny v souvislosti s českým vzdělávacím systémem.

Zdokonalovací intenzivní letní kurz pro žáky má za cíl prohloubit získané znalosti a co nejvíce je využít v praxi a v reálném prostředí. Konverzační témata budou vyžadovat aktivní přístup žáků, žáci budou komunikovat na dané téma, hovořit s lidmi v různých prostředích. Žáci budou mít možnost setkávat se a zdokonalovat se v českém jazyce na různých místech – restaurace, kavárna, galerie, technické muzeum, vesnice, farma. Výukový program bude tematicky reflektovat daná prostředí a bude se soustředit na rozšíření slovní zásoby a použití v praxi. V každém ze zmíněných prostředí budou mít studenti možnost hovořit s „místními“ a budou pro ně připraveny zajímavé aktivity.

Seznam aktivit projektu:

ink5a     Kulatý stůl - workshop k výměně a sdílení zkušeností

ink5b     Zdokonalovací PREZENČNÍ jazykový kurz pro žáky 9. tříd a žáky středních škol

ink5c     Zdokonalovací ONLINE jazykový kurz pro žáky 9. tříd a žáky středních škol

ink5d     Zdokonalovací intenzivní letní kurz

KONTAKTY

Mgr. Eva Katrušáková – odborný garant a manažer projektu

katrusakova@ctemedetem.cz

Mgr. Petr Vlk – hlavní koordinátor projektu

vlk@ctemedetem.cz, tel. 776 221 527

Martina Byrtusová – koordinátorka

koordinator@ctemedetem.cz, tel. 774 317 256

Mgr. Romana Ćmielová – hlavní metodik projektu

cmielova@ctemedetem.cz