Čtenářské dílny


Úspěch knížky pro mládež otevírá prostor pro vznik další...

Úspěch knížky pro mládež otevírá prostor pro vznik další...

Alena Ježková, Ivona Březinová, Michal Viewegh, Petra Soukupová a další autoři odryli ve svých povídkách mládeži nelehká témata, jako jsou jinakost, stáří, závislost na internetu, fyzický hendikep a jiné. Sbírka Robinson z hypermarketu a jiné povídky přinesla mnohé náměty k diskusi ve třídách. Pilotních projektů netradičních čtenářských dílen (či biblioterapeutických workshopů) se během roku 2019 zúčastnilo více než 400 žáků základních škol a víceletých gymnázií v MSK kraji a jejich pedagogové. V rámci cyklu workshopů mladežníci vyslechli vybranou čtenou povídku a poté pracovali pod vedením zkušených lektorů či psychologů s daným tématem. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. Potěšitelné bylo, že jsme v anketních lístcích od žáků našli i sdělení typu: „Bylo to moc hezké; bavilo mě to a chtěla bych další takové akce; mohlo by se to opakovat; fakt se mi to líbilo“, a další.

Na evaluačním setkání zástupců základních škol zazněly pochvalné zpětné vazby i nové náměty na budoucí realizaci. Pedagogové oceňují možnost zařazení workshopu s externím lektorem do výuky jako zpestření a posílení vyučování českého jazyka, základů společenských věd, výchovy ke zdraví či do třídnických hodin. Všichni žáci obdrželi na lekcích zdarma zmíněnou knížku a pro učitele byly nachystány „pracovní listy“ ke každému příběhu, zpracované metodou kritického myšlení.

Jednou ze zúčastněných škol bylo Gymnázium Třinec„Workshop byl pro studenty přínosem. Povídka Leguán od spisovatelky Petry Soukupové je velmi zaujala. Diskutovali o tématu jinakosti, autorčině vypravěčském stylu i o jednotlivých scénách příběhu. S pomocí lektorky zdramatizovali vyhrocenou vztahovou scénku a zahráli si hlavní postavy. Nejméně pět mládežníků si během Velikonoc přečetlo i další povídky z knížky Robinson z hypermarketu a jiné povídky, kterou dostali žáci na závěr jako dárek“, popisuje zkušenost se zajímavou čtenářskou dílnou učitelka Marcela Majetná. 

A proto jsme se rozhodli, že oslovíme další skvělé spisovatele a budeme hledat partnery pro realizaci dalších čtenářských dílen na ZŠ a SŠ. Osvědčení autoři jako Petra Soukupová či Ivona Březinová budou v nové sbírce zastoupeni opět výtečnými příběhy. Děti i učitelé se mohou těšit také na povídky například od Aleny Mornštajnové, Petry Dvořákové, Petra Stančíka, Vratislava Maňáka, Ester Staré, Kláry Smolíkové a dalších vynikajících mistrů vypravěčského pera.