Projekty


Čtenářské dílny KAPUCE OD MIKINY

Čtenářské dílny KAPUCE OD MIKINY

PROJEKT KAPUCE OD MIKINY je cyklus čtenářských dílen s povídkovými texty renomovaných českých autorů určený pro  8. a 9. třídy ZŠ, nižší ročníky SŠ a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji.


   

Registrace instituce


PETR STANČÍK: POGO ANDĚLŮ NA ŠPIČCE JEHLY – kyberšikana, virtuální anonymita, samostatnost
PETRA SOUKUPOVÁ: TANEČNICE – překonávání těžkých situací, čestnost, vytrvalost
IVA PROCHÁZKOVÁ: HEDVIČINO RÁNO – předsudky, společenské stereotypy, ponižování, laskavost, odvaha
ESTER STARÁ: MOJE PRVNÍ JÁ – závislost, útěk do virtuálního světa, zodpovědnost
ONDŘEJ BUDDEUS: HABAKUK – šikana, předsudky, jinakost, empatie
PETRA DVOŘÁKOVÁ: HLAD – poruchy příjmu potravy, nevhodné vzory, sebeovládání
ALENA JEŽKOVÁ: LAYLA – ekologie a životní prostředí, zodpovědnost, intuice, umění správně se rozhodnout
VIKTORIE HANIŠOVÁ: TO NECHCEŠ – konzum, šikana, odloučení rodičů, přátelství
ALENA MORNŠTAJNOVÁ: HAUSBÓT – dodržování a porušování pravidel, zodpovědnost, samostatnost
JANA ŠRÁMKOVÁ: LÍSTEČEK – zkušenost odchodu z důvěrně známého prostředí, přátelství, láska
ARNOŠT GOLDFLAM: HNĚV – odpoutávání se od rodičů, dospívání, kontrola emocí
KLÁRA SMOLÍKOVÁ: LEKCE – ekologie, virtuální realita, kolektivní paměť, zodpovědnost, nezávislost
ZUZANA DOSTÁLOVÁ: DIVNÁ HOLKA – jinakost, sebedůvěra, vědomí vlastní hodnoty
IVONA BŘEZINOVÁ: POČÍTEJ DO PĚTI – handicap, sebeovládání, řešení krizí
VRATISLAV MAŇÁK: NO MORE DRAMA – tlak na výkon, vyhoření, digitální stopa, vnitřní svoboda

Souhlasím s pravidly projektu Kapuce od mikiny.
Souhlasím s tím, že veškeré údaje jsou pravdivé, také souhlasím se zpracováním údajů, které jsou uvedeny v registračním formuláři. Uvedené údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®; (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeného Krajským soudem v Ostravě).