Čtenářské dílny


Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny pro víceletá gymnázia

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny se sbírkou povídek cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, agrese, konzumní společnost, …). Cílem čtenářských dílen je studentům ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. A jak říká český jazykovědec profesor Jiří Trávníček: „Nebojme se konfliktů, neboť právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho světa“.

Sbírka povídek
Literatura zaměřená na mládež má specifickou úlohu a stojí před ní nelehké výzvy. Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají. Proto vznikla sbírka povídek Robinson z hypermarketu, jejímž hrdinou jsou EMOCE. Emoce, které nemají hranice. Hranice věkové ani státní. Sedm renomovaných a oblíbených spisovatelů, jako například Alena JežkováPetra Soukupová , Ivona Březinová nebo Michal Viewegh, se ponořilo do světa náctiletých a světlo světa spatřily originální povídky. O rukou houslisty a srdci člověka, který si vzal pod svá křídla talentovaného chlapce, zamiloval si ho, poslal do světa a sebe odsoudil k samotě. Udělal to z lásky. Na lásku a přátelství má právo postižený kluk i dívky, které jsou považovány za „divné“. Přijetí a spokojenost hledá ten, kdo se cítí mezi ostatními jako cizí. Ale na první pohled přátelská náruč party nemusí být vždy přívětivá. Ilustrace opatřil mladý výtvarník Jakub Kouřil.

Popis dílny
V průběhu března až června 2019 uspořádáme společně s odborníkem (lektorem, psychologem) 8 čtenářských dílen na čtyřech víceletých gymnáziích v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). V rámci dílen budou ve spolupráci s odborníky  zpracovávána palčivá témata, kterým je mládež v dnešní době vystavována, a o kterých se ale zároveň bojí mluvit (šikana, netolerance, jinakost, závislost na internetu, ...). Po scénickém čtení povídky z výše uvedené sbírky proběhne dílna a diskuse s odborníkem. Každé dílny  se zúčastní max 30 studentů a vyučující. Každý účastník dostane zdarma sbírku povídek. Učitele obdrží také balíček pracovních listů pro pedagogy. Tyto materiály obohatí didaktickou databázi vzdělávacích institucí, budou mj. inspirací pro pedagogické pracovníky při přípravě vyučovacích nebo třídnických hodin. Se sbírkou povídek budou ve škole i nadále pracovat. 

Očekáváme:

 • přiblížení a otevření cest studentům k řešení problémů dnešní doby u témat: stáří, jinakost, dospívání, agrese, materialismus, internet – dobrý sluha, ale zlý pán, a to prostřednictvím literatury pro mládež;
 • zvýšení zájmu studentů o literaturu pro mládež;
 • předcházení učitelů konfliktním situacím ve třídě;
 • zlepšení vzájemné komunikace mezi mládeží;
 • podpoření prevence patologických jevů mezi mládeží;
 • pokračování a rozšíření projektu do dalších tříd a škol.

Informace:

 • určeno pro studenty 11 – 15 let;
 • 2 x 45 min. času na 1 workshop;
 • workshop povede odborný lektor, psycholog;
 • možno realizovat v třídnických hodinách, v předmětech Český jazyk, Občanská nauka, Etika, případně v jiných;
 • každý účastník i pedagog obdrží zdarma sbírku povídek od renomovaných autorů;
 • pedagogové obdrží zdarma pracovní listy ke každé povídce, s nimiž pak může pracovat dále ve vyučování dle své volby.

Zúčastněné školy
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín
Gymnázium Komenského, Třinec
Gymnázium Františka Hajdy, Hrabůvka
1st International School of Ostrava

 

Podpora

Moravskoslezský kraj      

FOTOGALERIE