Čtenářské dílny


Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ

Bližší charakteristika
Jedním z hlavních problémů ve vzdělávání je klesající zájem dětí ve věku jedenáct až patnáct let o četbu. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které mají potíže s vyjadřováním, slovní zásobou a soustředěním na mluvené slovo. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Workshopy jsou zaměřeny zejména na mládež, která se potýká s mnoha problémy dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance a jinakost apod.). Přemíra techniky, která děti obklopuje, spolu s nezájmem rodičů, kteří sami nečtou a své děti k četbě nevedou, jsou hlavními příčinami problému. Dnešní náctiletí podléhají vlivu internetu, tabletů, mobilů a televize. Při jejich sledování jsou však pouhými konzumenty. Jsou pasivními příjemci přebytku informací a nerozvíjejí své schopnosti. Důsledkem je omezená schopnost sociální interakce.

Cíle
Cílem je poukázat na to, že problémy dnešní mládeže, jejich sdílení a diskuse nad nimi jim pomůže situaci v budoucnu lépe zpracovávat. Cílem biblioterapeutických workshopů je dětem ukázat, že každý člověk se narodil jako dobrý a každý touží po bezpečí a lásce. Dalšími cíli jsou zvyšování čtenářské gramotnosti dětí, propagace kvalitní literatury pro mládež, oslovení mladé generace krásou čteného slova, podpora zdravého emočního rozvoje, sdílení a diskuse nad společnými problémy mládeže, budování identity v širším kontextu a prevence sociopatogenních jevů. Aktivita je zacílena na děti a mládež ve věku jedenáct až patnáct let ze základních škol ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek, kteří se v současném uspěchaném a přetechnizovaném světě potýkají s mnohými společenskými problémy, které je trápí. Další cílovou skupinou jsou také pedagogičtí pracovníci, kteří se realizovaných akcí v rámci aktivity účastnili spolu se svými žáky a se sbírkou povídek následně budou pracovat ve vyučovacích nebo třídnických hodinách.

Popis
Literatura zaměřená na mládež má specifickou úlohu a stojí před ní nelehké výzvy. Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují a s nimiž se každodenně potýkají. Proto vznikla sbírka povídek, jejímž hrdinou jsou EMOCE. Sedm renomovaných a oblíbených spisovatelů, Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh, Ivona Březinová, Paweł Beręsewicz, Zuzanna Orlińská a Ewa Stadtmüllerová se ponořilo do světa náctiletých a světlo světa spatří originální povídky.  Ilustrace opatřil mladý výtvarník Jakub KouřilBiblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. Pojítkem cyklu biblioterapeutických workshopů je společná myšlenka předčítání dětem a sbírka povídek s palčivými tématy, spojená s diskusí žáků nad jejím obsahem s odborníkem, lektorem. Každého workshopu se zúčastní jedna třída žáků a jeden pedagog.

Výstupy a výsledky
Každý účastník workshopu (žák, pedagog, lektor, škola) dostal zdarma sbírku povídek Robinson z hypermarketu. Učitelé obdrželi navíc balíček vzdělávacích a osvětových materiálů (pracovní listy, osvětové materiály o důležitosti a vlivu čtení na emoční zdraví dětí). Tyto materiály obohatí didaktickou databázi vzdělávacích institucí a samotných pedagogů. Během dubna až září 2019 proběhlo osm pilotních workshopů ve třech partnerských školách, jichž se zúčastnilo cca 200 žáků a osm učitelů. 

Zúčastněné základní školy
Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

FOTOGALERIE

Článek a vyhodnocení projektu