Konference a semináře


2016 - Semináře pro rodiče a pedagogy v Ostravě

2016 - Semináře pro rodiče a pedagogy v Ostravě

Cyklus tří seminářů v MSK kraji - MOUDRÁ VÝCHOVA se zabýval těmito otázkami:

  • Jak pěstovat emoční zdraví dítěte, aby z něj vyrostl zdravě sebevědomý a šťastný člověka?
  • Proč je základem moudré výchovy v rodině společné sdílení času a prostoru, například prostřednictvím společné četby?

Pro děti bylo připraveno divadelní představení se soutěžemi o ceny. Pro rodiče byl připraven seminář,...


5. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století

5. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století

Dne 13. listopadu 2015 se v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava uskutečnila 5. mezinárodní konference s názvem Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století. Účastníci konference se mohli těšit na skvělé přednášející: Sue Palmer, která je nezávislá spisovatelka a konzultantka v otázkách gramotnosti a vývoje dítěte. Její kniha z roku 2006: Toxické...


4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 2014

4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 2014

Děti se ve volném čase nejčastěji věnují sledování televize. Výsledky průzkumu Národní knihovny ČR v loňském roce přinesly mimo jiné zprávu o tom, že 82% českých dětí ve věku 9 – 14 let věnuje svůj volný čas nejčastěji televizi.  Pouze 5% rodičů předčítá dětem často, 16% občas. Nad těmito zjištěními, mimo jiné, se budou zamýšlet přednášející a účastníci mezinárodní konference s názvem „Čtení...


3. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

3. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

16. října 2013 proběhla v Národní technické knihovně v Praze mezinárodní konference „Čtení dětem mění životy" pod záštitou hlavního města Prahy. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na děti. Pořadatelem a hostitelem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Na konferenci se sešlo více než 150 učitelů, studentů,...


Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji 2013

Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji 2013

Cílem seminářů „Čtení dětem mění životy" je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže  ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné  literatury. Cílem je také vyburcovat rodiče a dospělé z nejbližšího okolí dítěte k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Prostřednictvím seminářů chceme propagovat budování pevné...


2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

Ve dnech 13. a 14. dubna 2012 probíhala v Ostravě dvoudenní mezinárodní konference „Čtení dětem - mění životy" pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka. Pořadatelem a hostitelem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Na konferenci se sešlo více...


Hrádek a Kožušany četly dětem

Hrádek a Kožušany četly dětem

Dne 24. února a 25. června 2011 se děti spolu se svými rodiči vydali do světů, kde nic není nemožné. Čekalo je totiž pohádkové odpoledne plné krásných příběhů a soutěží. Na rodiče čekal seminář o přínosu každodenního hlasitého předčítání dětem. 

Děti si poslechly příběh Arnošta Goldflama z knížky "Tatínek, není k zahození". Dozvěděly se například, na co nalákal tatínek zlé bacily. Děti...


Walmark četl dětem

Walmark četl dětem

V domu dětí a mládeže v Třinci se v neděli 15. 5. 2011 četlo a přednášelo. V rámci  Celé Česko čte dětem pro zaměstnance Walmarku a jejich děti proběhlo dopoledne s knížkou. Všichni společně poslouchali dvě pohádky a děti také soutěžily. Dospělí zase měli možnost zúčastnit se přednášky Evy Katrušákové, zakladatelky projektu Celé Česko čte dětem. Akce „Walmark čte dětem" byla spolufinancována z...


Diskusní semináře - Čtení sbližuje, aneb proč číst dětem

Diskusní semináře - Čtení sbližuje, aneb proč číst dětem

V roce 2010 se uskutečnilo 7 diskusních seminářů pro rodiče, učitele a ostatní dospělé z okolí dítěte, a to ve městech Hrádek ve Slezsku, Český Těšín, Třinec, Ostrava, Jablunkov, Opava a Rýmařov.