Konference a semináře


4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 2014

4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 2014

Děti se ve volném čase nejčastěji věnují sledování televize. Výsledky průzkumu Národní knihovny ČR v loňském roce přinesly mimo jiné zprávu o tom, že 82% českých dětí ve věku 9 – 14 let věnuje svůj volný čas nejčastěji televizi.  Pouze 5% rodičů předčítá dětem často, 16% občas. Nad těmito zjištěními, mimo jiné, se budou zamýšlet přednášející a účastníci mezinárodní konference s názvem „Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině“, kterou pořádá Celé Česko čte dětem 16. října v Praze. O výzkumu Národní knihovny podrobně hovořila PhDr. Irena Prázová, PhD., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a 193 účastníkům konference z řad pedagogů, knihovníků, studentů i veřejnosti si pozorně vyslechlo výsledky výzkumu na téma dětského čtenářství v ČR. Zejména studenti středních škol pokládali provokativní otázky jednomu z nejznámějších českých psychologů, PhDr. Jeronýmu Klimešovi, který přednášel na téma „Děti a média“, o podprahovém působení reklam v televizi nebo o životních návycích tzv. „facebookové generace“. Úspěšný profesor sociologie Tomasz Szlendak z Institutu sociologie v polské Toruni zaujal publikum např. tématem o „nových mladých otcích“, kteří se podílejí aktivně na výchově dětí v Polsku. Na konferenci byli  opět oceněni nejaktivnější dobrovolníci a regionální koordinátorky Celé Česko čte dětem.  FOTOGALERIE.