Konference a semináře


Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji 2013

Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji 2013

Cílem seminářů „Čtení dětem mění životy" je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže  ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné  literatury. Cílem je také vyburcovat rodiče a dospělé z nejbližšího okolí dítěte k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Prostřednictvím seminářů chceme propagovat budování pevné vazby v rodině prostřednictvím společného čtení. Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli sílou.

Dle výzkumu Lenky Václavíkové Helšusové a Ivana Gabala „Jak čtou české děti" z roku 2003 největší vliv na dítě jako budoucího čtenáře má: 

1. předčítání v dětství jako iniciační prvek. 
2. když děti vidí své rodiče číst. 
3. povídání rodičů a dětí o knihách, které děti přečetly. 
4. socioekonomické zázemí rodiny, tj. úroveň vzdělání rodičů a hlavně profesní pozice otce. 

70% dětí, kterým se v dětství předčítalo, se stává čtenáři.

Každý seminář probíhá současně na dvou místech, pro rodiče a dospělé, a pro děti. Pro rodiče a další dospělé proběhne seminář o důležitosti a nutnosti čtení dětem apro děti bude připraveno scénické čtení či divadelní představení (propojení čteného slova, divadla, hudby a rekvizit) spojené se soutěžemi o ceny.