Program


Mezinárodní konference

pod záštitou primátora Statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA,

  ČTENÍ DĚTEM JAKO ZÁKLAD MOUDRÉ VÝCHOVY V RODINĚ
aneb DĚTI VE 21. STOLETÍ

13. 11. 2015, Nová aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Registrace je ukončena.

 

PROGRAM KONFERENCE

13. LISTOPADU 2015

9:30 - 10:00 registrace účastníků

10:00 – 10:45 zahájení

Mgr. Eva Katrušáková - ředitelka Celé Česko čte dětem®

Ing. Tomáš Macura, MBA – primátor Statutárního města Ostravy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:45 – 11:45 „Dětství a dospívání u obrazovky v konzumní společnosti“

Sue Palmer, známá spisovatelka a konzultantka v otázkách gramotnosti a vývoje dítěte  z Velké Británie

(simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny)

-----------------------------------------------------------------------

  11:45 – 12:00 zkrácený záznam z přednášky

Jim Trelease, největší propagátor předčítání dětem z USA (české titulky)

------------------------------------------------------------------------

12:00 – 13:00 občerstvení formou rautu

-----------------------------------------------------------------------

13:00 – 14:00 „Může nás čtení naučit být šťastným?“

Ewa Woydyłło, uznávaná doktorka psychologie a spisovatelka z Polska

(simultánní tlumočení z polštiny do češtiny)

-------------------------------------------------------------------

14:00 – 14:40 „Důvod, proč na čtení stále záleží“

Sue Palmer, známá spisovatelka a konzultantka v otázkách gramotnosti a vývoje dítěte

 z Velké Británie (simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny)

------------------------------------------------------

14:40 – 15:00 přestávka na kávu

  ------------------------------------------------------

15:00 – 16:00 „Děti a média“

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., jeden z nejznámějších českých psychologů,

psychoterapeut a publicista

-----------------------------------------------------

 16:00 – 16:30 diskuse a závěr 

------------------------------------------------------

Projekt mezinárodní konference je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

-----------------------------------------------------

Na fotografii PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.