Přednášející


JIM TRELEASE

JIM TRELEASE

JIM TRELEASE (USA, záznam přednášky) je největší americký propagátor pravidelného čtení dětem, „guru předčítání“. Rodák z amerického New Jersey byl prvních dvacet let své kariéry uznávaným a váženým novinářem. Později se zaměřil na oblast  vzdělávání a v roce 1979 vydal vlastním nákladem knihu The Read-Aloud Handbook (Učebnici hlasitého předčítání). Tato kniha se stala bestsellerem a akademickou příručkou a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Nyní je tato knížka nejprodávanějším průvodcem dětskou literaturou a otázkami pravidelného předčítání všech dob pro rodiče a učitele. Mezinárodní čtenářská asociace International Reading Association vyznamenala Trelease v roce 1989 jako jednoho z osmi lidí, kteří měli největší vliv na čtenářství v 80. letech 20. století. www.trelease-on-reading.com


SUE PALMER

SUE PALMER

SUE PALMER (Velká Británie) je nezávislá spisovatelka a konzultantka v otázkách gramotnosti a vývoje dítěte. Její kniha Toxické dětství (2006) pomohla zažehnout debatu o povaze moderního dětství ve Velké Británii. Na toto téma vydala další tři knihy: Detoxikace dětství (2008), Chlapci 21. Století (2009) a Děvčata 21. století (2013). Vystupuje jako nezávislá konzultantka různých vládních institucí, organizace National Literacy Trust a stanice BBC. Její zahraniční angažmá zahrnovala práci v USA, Hongkongu, Singapuru, Japonsku, Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Izraeli, Jordánsku a Nizozemsku. Její biografie je zahrnována do referenční knihy Who’s Who (Kdo je kdo) již od roku 2014. www.suepalmer.co.uk


EWA WOYDYLLO

EWA WOYDYLLO

EWA WOYDYŁŁO (Polsko) je doktorka psychologie, psychoterapeutka a odbornice v oboru terapie závislosti v Institutu psychiatrie a neurologie ve Varšavě. Je autorkou několika knížek z oboru psychologie. Její knihy na téma závislostí byly přeloženy do šesti cizích jazyků. Přednáší na téma prevence závislostí a vývojové psychologie na univerzitách v  Polsku i v zahraničí. Je držitelkou Medaile Svatého Jiří, medaile za účast ve vytváření terapeutických skupin v polských a zahraničních vězeních, Teofrastovy ceny za nejlepší populárně-vědeckou knihu roku 2008 - Rakovina duše: O alkoholismu. Byla jí propůjčena také státní vyznamenání. Je aktivní členkou Programové rady Nadace Celé Polsko čte dětem. www.woydyllo.pl


JERONÝM KLIMEŠ

JERONÝM KLIMEŠ

JERONÝM KLIMEŠ (Česká republika) je psycholog, psychoterapeut a publicista. Zabývá se psychologií rodiny, policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně-pastorální psychologií. V roce 1990 získal titul „magistr“ v oboru hydrogeologie a inženýrské geologie, v roce 1996 v oboru psychologie, v roce 2002 pak získal doktorát ze sociální psychologie, a to vše na Karlově univerzitě v Praze. V průběhu své profesní kariéry vyučoval policejní psychologii, etiku, posuzoval zájemce o osvojení, zkoumal psychologické dopady neplodnosti a věnoval se psychologickému poradenství zaměřenému zejména na rodinné vztahy. Autor knih Partneři a rozchody a Psycholog a jeho svědectví o Kristu. http://klimes.mysteria.cz/


EVA KATRUŠÁKOVÁ

EVA KATRUŠÁKOVÁ

EVA KATRUŠÁKOVÁ (Česká republika) se po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru angličtina - čeština řadu let věnovala výuce anglického jazyka na gymnáziu, pracovala rovněž jako tlumočnice a překladatelka. Koncem 90. let založila soukromou školu cizích jazyků, která dodnes dává možnost vzdělávat se v osmi cizích jazycích. V roce 2006 založila obecně prospěšnou společnost Celé Česko čte dětem®, která úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je dnes v naší zemi největší kampaní na podporu emočního zdraví dětí. www.celeceskoctedetem.cz