Projekt Emoce bez hranic vrcholí!

Projekt Emoce bez hranic vrcholí!

úterý 9. 10. budeme na Střelnici v Českém Těšíně, spolu s našimi partnery z Městské knihovny v Cieszynie, prezentovat naši novou knihu Leguán a jiné povídky, která je výstupem projektu Emoce bez hranic.

Čeští i polští žáci okolních základních škol se mohou těšit na hudební vystoupení zpěvačky Noemi Macura, scénické čtení herců z české (Petr Sutorý) i polské scény (Tomasz Klaptocz) Těšínského divadla a diskusi se známým českým psychologem Jeronýmem Klimešem. Jako dárek si každé dítě odnese jeden výtisk knihy Leguán a jiné povídky.