Vydali jsme


Leguán a jiné povídky

Leguán a jiné povídky

„Leguán a jiné povídky“ je název knihy povídek pro mládež ve věku 11 - 15 let, kterou společně vydala obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem a Biblioteka Miejska v Cieszyně. Kniha je jedním z výstupů přeshraničního česko-polského projektu Emoce bez hranic. Publikace cílí na mladého člověka, který se potýká s mnoha problémy dnešní doby.

Osloveno bylo celkem šest renomovaných a oblíbených spisovatelů z obou států. Alena Ježková, Petra Soukupová a Michal Viewegh z České republiky a Paweł Beręsewicz, Zuzanna Orlińska a Ewa Stadtmüller z Polska se ponořili do světa náctiletých a světlo světa spatřily originální povídky na témata: stáří, jinakost, dospívání, agrese, materialismus a internet – dobrý sluha, ale zlý pán.

V knížce jsou zpracovány pestré lidské osudy. O rukou houslisty a srdci člověka, který si vzal pod svá křídla talentovaného chlapce, zamiloval si ho, poslal do světa a sebe odsoudil k samotě. Udělal to z lásky. Na lásku a přátelství má právo postižený kluk i dívky, které jsou považovány za „divné “. Přijetí a spokojenost hledá ten, kdo se cítí mezi ostatními jako cizí. Ale na první pohled přátelská náruč party nemusí být vždy přívětivá.

 „Z pozice dospělého není snadné popisovat obtížná témata, o nichž si často snažíme namlouvat, že se nás a našich dětí netýkají. Jsme rádi, že se mladému čtenáři dostane do rukou knížka, ve které může hledat odpovědi i na své otázky“, říká ředitelka Celé Česko čte dětem, Eva Katrušáková.

Ilustrací jednotlivých povídek se ujal Jakub Kouřil.

Prvních 1000 výtisků „Leguánů“ bylo rozdáno dětem na biblioterapeutických workshopech (biblioterapie = léčba/terapie knihou), které proběhly v rámci projektu v září a říjnu roku 2018.


O knize napsali:

Čtenáři, ti dospělí i nedospělí, milují příběhy. Příběhy milují konflikty. A za konflikty hledej hodnoty – něco proti něčemu: dobro versus zlo, ideály versus realita života, děti versus rodiče, já versus kolektiv, zamiloval-jsem-se-do-ní versus nedá-mi-košem?  atd. Podstata příběhu není estetická, nýbrž etická. Vladimír Holan napsal: „Jsi bez rozporů? Jsi bez možností.“ Což adaptováno by mohlo znít: „Jsi bez konfliktů? Nehledáš, hodnotově spíš.“ Nebojme se tedy konfliktů, neboť právě jejich prostřednictvím si tvoříme hodnotové hranice našeho světa. Nebojme se současného světa. Čtěme příběhy.

                                                                              Jiří Trávníček, český literární teoretik, historik a kritik

Zeptáme-li se rodičů, co přejí svým dětem, většina z nich odpoví, že chtějí, aby jejich děti byly šťastné. Je to paradox – ačkoli svět dychtí po moci a penězích, nepřejeme je svým potomkům, poněvadž víme, že nezajistí vydařený a hodnotný život. Většina z nás by si v průběhu výchovy vlastních dětí přála za každou cenu je uchránit všemožných nesnází, obtíží a námahy. Bohužel to není možné, naopak bychom se měli řídit zásadou „neumetejme dítěti chodníček, aby až vyroste, neklopýtlo o zrnko písku“. Mám pocit, že nezřídka podléháme starostem a obavám, že nám chybí znalosti o světě a realitě našich dětí. Povídky, které chci představit, se týkají té nejsložitější „reality mládeže“ plné stereotypů, vyloučení, snahy o uznání a oblibu.

Literatura zaměřená na mládež má specifickou úlohu a stojí před ní nelehké výzvy. Aby mladý člověk sáhl po knize, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají. Z pozice dospělého není snadné popisovat komplikovaný svět prožitků a pocitů mladých. A ještě těžší je „propašovat“ do příběhu obtížná témata, o nichž si často snažíme namlouvat, že se nás netýkají. Tyto příběhy nemají nechat čtenáře lhostejným, ale mají ho podnítit k zamyšlení i k debatám. Týkají se základních životních otázek, které se již objevily nebo mohou objevit v nejbližší budoucnosti mladého člověka. Pozorný čtenář v nich může nalézt nenásilný návod na řešení problémových situací i popis toho, jak se může projevovat vyšší integrace osobnosti.

Jolanta Dróżdż – Stoszek, polská psycholožka