Visegrádské čtení s Petrem Bende


Visegrádské čtení s Petrem Bende

Visegrádské čtení s Petrem Bende

5. června 2018 v 10.00 hod.

Knihcentrum Dům knihy Ostrava

Smetanovo náměstí 8, Ostrava

-----------------------------------------------

Známý ostravský zpěvák dětem četl z knížky Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek polské autorky Justyny Bednarekové, zpíval a odpovídal na všetečné otázky. Během programu proběhlo exkluzivní online skype propojení s akcemi partnerů 8.Týdne čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Děti všech zemí si zamávaly, pozdravily se ve svých jazycích a po ukončení internetového spojení si pak 90 ostravských školáků užilo zábavný program s Petrem Bende, který vytvořil dětem skvělou atmosféru.

FOTOGRAFIE Lukáše Stona a Jany Misiarzové.

Každé dítě dostalo krásnou novou knížku z nakladatelství Albatros a Mladá fronta.

 

Jako každý rok, i letos pořádá naše organizace od 1. do 7. června​ celostátní Týden čtení dětem – svátek dětí a literatury v České republice. Prostřednictvím desítek kulturních akcí po celé zemi apelujeme na rodiče a další dospělé z okolí dítěte, aby neopouštěli rituál předčítání, který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a jeho pozdější čtenářskou gramotnost.

Cílem 8. Týdne čtení dětem v rámci projektu Visegrád čte dětem je zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem v zemích Visegrádské čtyřky (V4). Chceme propagovat předčítání prostřednictvím projektu určeného pro děti a rodiče, školy, školky, knihovny či rodinná centra. Letošní Týden čtení dětem bude díky mezinárodní spolupráci států „V4“ zaměřen na předčítání a propagaci dětské literatury českých, slovenských, polských a maďarských autorů. Během všech dní budou organizovány akce nejrůznějšího typu: mezigenerační aktivity, setkání se spisovateli a autory dětských knih, čtenářské hry a soutěže, malé dílny pro děti a rodiče atd. Všemi těmito aktivitami chceme motivovat děti a mládež k pravidelnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře.

Hlavním partnerem a garantem celého projektu je společnost Celé Česko čte dětem®, partnery projektu v zastoupení jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky jsou pak: Celé Slovensko čítá deťom, Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom a Maďarská čtenářská asociace (Magyar Olvasástársaság).

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, a to prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky pro udržitelnost regionální spolupráce ve střední Evropě.