Čtení dětem v nemocnici


Seminář "Dobrovolníci v projektu Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve Zlíně"

Seminář

Ve středu dne 27. listopadu 2013 se uskutečnil v univerzitní budově U14 v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně, celodenní seminář s názvem Dobrovolníci v projektu Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně.

Hlavním organizátorem semináře byl Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o., zastoupený zástupkyní ředitelky, paní Drahomírou Večerkovou. Seminář spoluorganizoval...


Knihovnice z Mostu čtou dětem v nemocnici

Knihovnice z Mostu čtou dětem v nemocnici

10 knihovnic z Městské knihovny Most, pod vedením vedoucí oddělení pro děti a mládež Jitky Belancové chodí již několik let předčítat dětem do nemocnice v Mostě. Paní Belancová je dobrovolná regionální koordinátorka Celé Česko čte dětem a zaslouží si velký dík za aktivity, která podniká ve prospěch propagace myšlenky o důležitosti předčítání.