Čtení dětem v nemocnici


Seminář "Dobrovolníci v projektu Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve Zlíně"

Seminář

Ve středu dne 27. listopadu 2013 se uskutečnil v univerzitní budově U14 v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně, celodenní seminář s názvem Dobrovolníci v projektu Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně.

Hlavním organizátorem semináře byl Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o., zastoupený zástupkyní ředitelky, paní Drahomírou Večerkovou. Seminář spoluorganizoval Ústav zdravotnických věd a Ústav pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně, organizace Celé Česko čte dětem®  a Zlínský 5lístek. Projekt Čteme dětem pravidelně na Dětském oddělení v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. ve Zlíně je součástí projektu Čteme dětem v nemocnicích v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem®. Cílem projektu je pravidelně předčítat dětem v nemocnici a zpříjemnit jim tak jejich nemocniční pobyt.

V prvním bloku koordinátorka kulturních projektů Celé Česko čte dětem®, Monika Škanderová, představila organizaci Celé Česko čte dětem® a její stejnojmennou kampaň, pohovořila o možnostech dobrovolnictví, zejména o dobrovolnictví formou předčítání dětem v nemocnicích. 

Druhý blok se soustředil na oblast rétoriky - mluveného projevu. Luděk Randár, herec Městského divadla Zlín, seznámil s významem projevu člověka. Dobrovolníci si vyzkoušeli, jak při předčítání postupovat a jak předčítané adekvátně přednášet.

V třetím bloku Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D., ředitelka Ústavu zdravotnických věd FHS UTB ve Zlíně, hovořila o pobytu a potřebách dětí v nemocnici, s důrazem na psychosociální potřeby a potřeby individuálního přístupu k dětem. Následně se dobrovolníci seznámili s Dětským oddělením Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně a jeho činností.

Čtvrtý blok lektorovala Mgr. Hana Medvedová, studentka doktorského studijního oboru Pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně, která se již několik let věnuje herní aktivizaci dětí v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. ve Zlíně pod záštitou FHS UTB ve Zlíně, pod vedením Mgr. Zlatici Dorkové, Ph.D. a ve spolupráci s Mgr. Eliškou Suchánkovou, Ph.D. Mgr. Medvedová seznámila dobrovolníky s herní terapií a s prací herního specialisty. Představila také realizovaný projekt herní aktivizace a poukázala na její souvislosti s předčítáním dětem v nemocnici.

V posledním, pátém bloku, představila Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně literaturu pro děti a mládež, zejména českou literaturu, kterou lze využít při předčítání dětem v nemocnicích. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., z téhož pracoviště, navázala pojednáním o čtenářské gramotnosti. Dobrovolníci si vyzkoušeli, jak lze pracovat s příběhem a jaké příběhy je dobré k předčítání využít.

V závěru semináře získali účastníci osvědčení dobrovolníka pro činnost v oblasti čtení dětem v nemocnicích.

Draha Večerková, regionální koordinátorka, Zlín