Chtěli byste žít rok zdarma v hypermarketu?

Chtěli byste žít rok zdarma v hypermarketu?

Člověku z povídky „Robinson z hypermarketu“ se to povedlo, ale již po několika měsících se z něho stal nešťastný a osamělý jedinec v moři nakupujících, který touží po svobodě a opečeném sýru na ohni. Svoboda, přátelství, moudrost či odvaha a jiná témata byla obsažena v celkem sedmi povídkách ve sbírce, která vznikla v rámci pilotáže projektu „Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky 2.stupně ZŠ“. Projekt vznikl ve spolupráci neziskové organizace Celé Česko čte dětem a Místního akčního plánu Frýdek-Místek II, v rámci jeho aktivit zaměřených na podporu čtenářské a dalších gramotností v předškolním i základním vzdělávání.

„Oslovili jsme renomované a oblíbené spisovatele s žádostí o zpracování čtivého příběhu pro mládež ve věku 11-15 let. Aby mladý člověk otevřel knížku, musí se její děj týkat témat a problémů, s nimiž se dospívající identifikují, s nimiž se každodenně potýkají“, říká ředitelka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková. Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh, Ivona Březinová a další autoři se ponořili  do světa náctiletých a světlo světa spatřily originální povídky, které vyprávějí o  mnoha problémech dnešní doby (šikana, závislost na internetu, netolerance, …).

Pilotního projektu netradičních čtenářských dílen se v letošním roce účastnily 1. ZŠ, 4. ZŠ a 11. ZŠ ve Frýdku-Místku. Sedmáci, osmáci nebo deváťáci měli možnost v rámci cyklu osmi workshopů vyslechnout vybranou čtenou povídku a poté pracovat pod vedením zkušených lektorů s daným tématem. Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby a slouží také k rozvoji lidské osobnosti. Potěšitelné bylo, že jsme v anketních lístcích od žáků našli i sdělení typu: „Bylo to moc hezké; bavilo mě to a chtěla bych další takové akce; mohlo by se to opakovat; fakt se mi to líbilo“, a další.

Na evaluačním setkání zástupců škol a organizátorů, které proběhlo  11. 11. 2019, zazněly pochvalné zpětné vazby i nové náměty na budoucí realizaci. Pedagogové oceňují možnost zařazení workshopu s externím lektorem do výuky jako zpestření a posílení vyučování českého jazyka, základů společenských věd, výchovy ke zdraví či do třídnických hodin. Všichni žáci obdrželi na lekcích zdarma zmíněnou knížku a pro učitele byly nachystány „pracovní listy“ ke každému příběhu, zpracované metodou kritického myšlení.

FOTOGALERIE