Babička a dědeček do školky


Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a provázanost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky, které tematicky zapadají do týdenních či měsíčních plánů dané třídy). Potom si s dětmi společně povídají, malují, hrají nebo se podílejí na dalších společných činnostech. Kromě dětí a seniorů se do předčítání dětem zapojují rodiče. Děti jim nosí domů pohádky od babiček a dědečků, vytištěné na listu A5 a nalepené v pohádkových blocích (tyto pohádky jsou kratičké a nesouvisí se čtením z knížky v MŠ). Rodiče mají za domácí úkol přečíst je svým ratolestem, například odpoledne nebo před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den se ve školce senior ptá dětí, o čem "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti veselé nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen několik měsíců; buď 1 týden v měsíci nebo několik týdnů po sobě, ale minimálně 5 dní po sobě, čili 1 týden v měsíci) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které mají několik desítek krátkých pohádek i s autorskými obrázky. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení. 

Statistika od roku 2012 do roku 2018 

- cca 210 školek si projekt zrealizovalo pod naším vedením nebo prostřednictvím zaslání našeho manuálu a registrací na našem webu

- odhadem dalších cca 250 školek projekt dle daných pravidel realizuje samo, na základě informací o pravidlech projektu z okolí, od jiných školek, z internetu, z médií

- odhadem se doposud zúčastnilo projektu 800 seniorů, z toho 1/5 dědečků a 4/5 babiček

- pilotně školka realizuje projekt vždy nejdříve v jedné třídě a máme zkušenost, že poté projekt zavede do celé školky, což při předpokladu, že průměrně má jedna MŠ 4 třídy, v každé je průměrně 30 dětí a každé dítě má průměrně 1 sourozence a 2 rodiče můžeme dojít k těmto číslům:

1. Přímo projekt ovlivnil v pilotních třídách odhadem 12.000 dětí a v dalších třídách odhadem 18.000 dětí.

2. Nepřímo projekt ovlivnil v pilotních třídách odhadem dalších 12.000 dětí (sourozenci) a v dalších třídách odhadem 18.000 dětí.

3. Přímo ovlivnil projekt odhadem 24.000 rodičů v pilotních projektech a 36.000 rodičů v dalších třídách.

4. Nepřímo opět stejná čísla. 

Projekt realizujeme buď v rámci našich získaných grantů nebo si jej školky organizují samy dle naší metodiky. Pokud máte zájem o zapojení se do projektu Babička a dědeček do školky, ať už svépomocí, či s naší podporou, prosím REGISTRUJTE se, vyplňte registrační formulář.  Mimo jiné můžete získat balíček propagačních materiálů k tomuto projektu, MANUÁL a krátké pohádky k nalepování do sešitů v elektronické podobě. Inspiraci najdete také ve FOTOGALERII.