Projekty


Babička a dědeček do školky

Pravidla pro zapojení do projektu Babička a dědeček do školky

 1. Vyplnit on-line registrační formulář.
 2. Propagovat projekt Babička a dědeček do školky ve vaší instituci (vyvěšení plakátů na nástěnkách a informačních tabulích, vylepení nálepek na dveře atd.).
 3. Informovat rodiče o projektu Babička a dědeček do školky v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem a o jeho pravidlech.
 4. Dodržovat pravidla projektu Babička a dědeček do školky:
  • Čtení seniorů probíhá v dopoledních hodinách
  • Senioři:
   1. docházejí do mateřské školky pravidelně, minimálně 5 po sobě jdoucích dní v týdnu, čili jeden týden v měsíci (mohou se také střídat)
   2. dětem čtou v pohádkovém kostýmu nebo v převleku
   3. kromě čtení si s dětmi vyprávějí, vzájemně komunikují, případně i kreslí, či vytvářejí
   4. na závěr každé návštěvy rozdají dětem pohádku na domácí čtení (jsou to kratičké pohádky, které nesouvisí se čtením seniorů v MŠ), vytištěnou na list A5, kterou si děti nalepí do pohádkového sešitu, ten si nosí vždy domů a doma jim ji přečtou rodiče za domácí úkol
   5. další den se senioři ptají dětí, o čem byla „domácí pohádka" a za odměnu dávají dětem např. nálepky nebo razítka do sešitu
  • Děti
   1. po každé návštěvě seniora si nalepí do pohádkového sešitu pohádku na domácí čtení s rodiči
   2. každý den nosí domů pohádkový sešit s pohádkami na domácí čtení
   3. dostávají odměny ve formě malých nálepek (nebo jiné, např. razítka) za správně zodpovězené otázky, které se týkají domácí pohádky - ale primárně je naším cílem, ale každé dítě bylo odměněno:-), i když rodiče neměli zrovna na čtení čas
   4. do pohádkových sešitů si lepí pohádky na domácí čtení, případně obrázky k pohádce, nálepky za odměnu
  • Rodiče
   1. každý den přečtou dětem pohádku, kterou doneslo dítě v pohádkovém sešitu
   2. nezapomenou přinést pohádkový sešit druhý den do MŠ:-)
 5. Pravidelně informovat rodiče a jiné dospělé z okolí dítěte o průběhu projektu Babička a dědeček do školky.
 6. Zavěsit logo projektu Babička a dědeček do školky na váš web s proklikem na  www.celeceskoctedetem.cz. Děkujeme.
 7. Zavěsit zprávu o čtení seniorů a několika fotografií na web Celé Česko čte dětem do rubriky Vaše akce

 

Registrace instituce


Uvítací balíček:
Mám zájem o balíček propagačních materiálů

Baliček obsahuje
1. Pohádkovou knížku
2. Záložky do knihy pro děti - 30 ks
3. Velké kulaté nálepky projektu BaDdŠ - 2 ks
4. Plakáty "Zapojili jsme se do projektu BaDdŠ" A4, A3 – po 3 ks
5. Plakáty "Hledáme babičky a dědečky...." A4, A3 – po 3 ks
6. Plakát s logem CČČD A2, A3, A4 – po 3 ks
7. Plakát Zvířátka A2, A4 – po 2 ks
8. Plakát Osobnosti v pohádce A2, A3 z každého druhu – po 1 ks
9. Osvětová brožurka „Proč číst dětem?“ - 30 ks
10. Papírové pravítko Babička – 30 ks

Posíláme jako dobírku za 210 Kč.


Souhlasím s pravidly projektu Babička a dědeček do školky.
Souhlasím s tím, že veškeré údaje jsou pravdivé, také souhlasím se zpracováním údajů, které jsou uvedeny v registračním formuláři. Uvedené údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®; (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeného Krajským soudem v Ostravě).