Projekty


Babička a dědeček do školky

Pravidla pro zapojení do projektu Babička a dědeček do školky

 1. Vyplnit on-line registrační formulář.
 2. Propagovat projekt Babička a dědeček do školky ve vaší instituci (vyvěšení plakátů na nástěnkách a informačních tabulích, vylepení nálepek na dveře atd.).
 3. Informovat rodiče o projektu Babička a dědeček do školky v rámci celostátní kampaně Celé Česko čte dětem a o jeho pravidlech.
 4. Dodržovat pravidla projektu Babička a dědeček do školky:
  • Čtení seniorů probíhá v dopoledních hodinách
  • Senioři:
   1. docházejí do mateřské školky pravidelně, minimálně 5 po sobě jdoucích dní v týdnu, čili jeden týden v měsíci (mohou se také střídat)
   2. dětem čtou v pohádkovém kostýmu nebo v převleku
   3. kromě čtení si s dětmi vyprávějí, vzájemně komunikují, případně i kreslí, či vytvářejí
   4. na závěr každé návštěvy rozdají dětem pohádku na domácí čtení (jsou to kratičké pohádky, které nesouvisí se čtením seniorů v MŠ), vytištěnou na list A5, kterou si děti nalepí do pohádkového sešitu a doma jim ji přečtou rodiče za domácí úkol
   5. další den se senioři ptají dětí, o čem byla „domácí pohádka
  • Děti
   1. po každé návštěvě seniora si nalepí do pohádkového sešitu pohádku na domácí čtení s rodiči
   2. každý den nosí domů pohádkový sešit s pohádkami na domácí čtení
   3. dostávají odměny ve formě malých nálepek (nebo jiné, např. razítka) za správně zodpovězené otázky, které se týkají domácí pohádky
   4. do pohádkových sešitů si lepí pohádky na domácí čtení, případně obrázky k pohádce, nálepky za odměnu
  • Rodiče
   1. každý den přečtou dětem pohádku, kterou doneslo dítě v pohádkovém sešitu
   2. nezapomenou přinést pohádkový sešit druhý den do MŠ:-)
 5. Pravidelně informovat rodiče a jiné dospělé z okolí dítěte o průběhu projektu Babička a dědeček do školky.
 6. Zavěsit logo projektu Babička a dědeček do školky na váš web s prokliklem na  www.celeceskoctedetem.cz. Děkujeme.
 7. Zavěsit zprávu o čtení seniorů a několika fotografií na web Celé Česko čte dětem do rubriky Vaše akce

 

Registrace instituce


Uvítací balíček:
Mám zájem o balíček propagačních materiálů, který obsahuje:

1. Pohádkovou knížku.
2. Záložky do knihy pro děti - 100 ks.
3. Velké kulaté nálepky projektu BaDdŠ - 2 ks.
4. Plakáty "Zapojili jsme se do projektu BaDdŠ" - 3 ks / A4, 3 ks /A3.
5. Plakáty "Hledáme babičky a dědečky...." - 3 ks / A4, 3 ks / A3.


Poštovné dobírky hradí adresát a činí 120 Kč.
Souhlasím s pravidly projektu Babička a dědeček do školky.
Souhlasím s tím, že veškeré údaje jsou pravdivé, také souhlasím se zpracováním údajů, které jsou uvedeny v registračním formuláři. Uvedené údaje budou použity pouze pro účely obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem®; (zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl 0, vložka 225, vedeného Krajským soudem v Ostravě).