Konference a semináře


5. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století

5. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století

Dne 13. listopadu 2015 se v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava uskutečnila 5. mezinárodní konference s názvem Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině aneb Děti ve 21.století. Účastníci konference se mohli těšit na skvělé přednášející: Sue Palmer, která je nezávislá spisovatelka a konzultantka v otázkách gramotnosti a vývoje dítěte. Její kniha z roku 2006: Toxické...

...číst více

4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině

4. mezinárodní konference - Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině

10. 9. 2014/Český Těšín/Praha      Děti se ve volném čase nejčastěji věnují sledování televize. Výsledky průzkumu Národní knihovny ČR v loňském roce přinesly mimo jiné zprávu o tom, že 82% českých dětí ve věku 9 – 14 let věnuje svůj volný čas nejčastěji televizi.  Pouze 5% rodičů předčítá dětem často, 16% občas. Nad těmito zjištěními, mimo jiné, se budou zamýšlet přednášející a účastníci...

...číst více

3. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

3. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

Praha: 16. října 2013 proběhla v Národní technické knihovně v Praze mezinárodní konference „Čtení dětem mění životy" pod záštitou hlavního města Prahy. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na děti. Pořadatelem a hostitelem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Na konferenci se sešlo více než 150 učitelů,...

...číst více

Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji

Cyklus šesti seminářů v Moravskoslezském kraji

Cílem seminářů „Čtení dětem mění životy" je motivování dospělých (zejména rodičů), dětí a mládeže  ke čtení a rozvíjení lásky k literatuře, prostřednictvím předčítání a výběru hodnotné  literatury. Cílem je také vyburcovat rodiče a dospělé z nejbližšího okolí dítěte k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Prostřednictvím seminářů chceme propagovat budování pevné...

...číst více

2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

2. mezinárodní konference - Čtení dětem mění životy

Ostrava: ve dnech 13. a 14. dubna 2012 probíhala v Ostravě dvoudenní mezinárodní konference „Čtení dětem - mění životy" pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. Konference byla zasvěcena moudré výchově v rodině, blahodárnému vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte a vlivu médií na duši mladého člověka. Pořadatelem a hostitelem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Na konferenci se...

...číst více

Hrádek a Kožušany četly dětem

Hrádek a Kožušany četly dětem

Dne 24. února a 25. června 2011 se děti spolu se svými rodiči vydali do světů, kde nic není nemožné. Čekalo je totiž pohádkové odpoledne plné krásných příběhů a soutěží. Na rodiče čekal seminář o přínosu každodenního hlasitého předčítání dětem. 

Děti si poslechly příběh Arnošta Goldflama z knížky "Tatínek, není k zahození". Dozvěděly se například, na co nalákal tatínek zlé bacily. Děti...

...číst více

Walmark četl dětem

Walmark četl dětem

V domu dětí a mládeže v Třinci se v neděli 15. 5. 2011 četlo a přednášelo. V rámci  Celé Česko čte dětem pro zaměstnance Walmarku a jejich děti proběhlo dopoledne s knížkou. Všichni společně poslouchali dvě pohádky a děti také soutěžily. Dospělí zase měli možnost zúčastnit se přednášky Evy Katrušákové, zakladatelky projektu Celé Česko čte dětem. Akce „Walmark čte dětem" byla spolufinancována z...

...číst více

Diskusní semináře - Čtení sbližuje, aneb proč číst dětem

Diskusní semináře - Čtení sbližuje, aneb proč číst dětem

V roce 2010 se uskutečnilo 7 diskusních seminářů pro rodiče, učitele a ostatní dospělé z okolí dítěte, a to ve městech Hrádek ve Slezsku, Český Těšín, Třinec, Ostrava, Jablunkov, Opava a Rýmařov.

...číst více

Odborné semináře - Čtení sbližuje aneb Jak milovat dítě

Odborné semináře - Čtení sbližuje aneb Jak milovat dítě

V roce 2009 se uskutečnilo 6 odborných seminářů pro rodiče, učitele a další osoby z  nejbližšího okolí dítěte, a to ve městech Český Těšín, Brno, Třinec, Bystřice nad Olší, Opava a Liberec. 

...číst více

1. mezinárodní konference - Jak milovat dítě?

1. mezinárodní konference - Jak milovat dítě?

Český Těšín, 12. 5. 2009. Konference byla určena pro rodiče, učitele škol, knihovníky, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a širokou veřejnost. PřednášelyIrena Koźmińska, zakladatelka a ředitelka Nadace ABCXXI, iniciátorka kampaně "Celé Polsko čte dětem";  Marzena Secomska - Rozenbaum, členka správní rady Nadace ABCXXI; Elżbieta Olszewska, programová ředitelka a členka správní rady Nadace ABCXXI; Eva...

...číst více