Visegrád čte dětem


Datum: 04.06.2018
Čas: začátek od 9:00
Místo: Hlinsko, Pokřikov 94, 53901

Zveme do naší mš rodiče, kteří prezentují svou profesi. Dětem budou číst ze svých oblíbených knih.

Počet dětí: 28
Počet dospělých: 11

Mgr. Jolana Chourová
ms@pokrikov.cz
604600847

Pořadatel: Mateřská škola, Pokřikov