Moje první čtení


Moje první čtení

Místo konání: Základní škola Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Organizátor: Mgr. Ježíková Dagmar
Datum akce: 15.01.2021

V prvních ročnících měli žáci možnost nahlédnout do tajů prvního čtení. Donesli do školy ukázat svou první knihu, kterou čtou se svými rodiči doma. Žáci s nadšením povídali, proč si vybrali k prvnímu čtení danou knihu. Během dvouhodinové čtenářské dílny vybrali část z knihy, která je nejvíce zaujala. Vzájemně si knihy půjčovali a listovali v knize od svých spolužáků. Také jsme zaměřili pozornost na pojmy – autor knihy, ilustrátor, obsah knihy, počet stran. V závěru si vybrali knihu a stali se na malou chvilku ilustrátory.

 

Fotogalerie