Beseda se spisovatelkou


Beseda se spisovatelkou

Místo konání: MŠ Wolkerova, Bílovec
Organizátor: MŠ Wolkerova, Bílovec
Datum akce: 12.02.2020

V rámci projektových dnů v MŠ v měsíci únoru navštívila naši školku paní spisovatelka Zuzana Pospíšilová. Děti si získala hned při příchodu. S dětmi si na začátku zacvičila s pomocí říkanek, poté děti hádaly hádanky a plnily různé úkoly, které pro ně měla paní spisovatelka nachystané. Dětem představila 3 nádherné knihy O medvědu Šimráčkovi, Šnečkovi Palmácovi a Čarodějnici Eulálili. Děti se pokoušely postavám z pohádek pomáhat, hrály divadlo, malovaly šnečkovi ulitu. Budeme se těšit na další spolupráci s paní spisovatelkou.

Fotogalerie