Sliby se mají plnit


Sliby se mají plnit

Místo konání: Městská knihovna Beroun
Organizátor: ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249
Datum akce: 21.06.2019

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Toho si jsou děti naší školní družiny dobře vědomy. Proto také dnes se vydala delegace dětí z jednotlivých oddělení, aby v knihovně Beroun paní Zajícové a paní ředitelce předaly slíbené výtvarné práce. Obrázky „Naschválníčků“, které po besedě a četbě děti namalovaly.

21. červen – Den zahradních trpaslíků a děti školní družiny odcházejí do Městské knihovny v Berouně, aby předaly slíbené obrázky, paní ředitelce a paní Zajícové. Cesta nám utekla velmi rychle a my jsme již v knihovně. Paní ředitelka ovšem přítomna není, ale zastoupila jí hned paní Zajícová. Ta nám 3. června, když nám četla z knihy Františka Nepila Naschválníčků. Bylo to super. Po krátkém úvodním slově jsme pak postupně po odděleních předali naše umělecká díla. Paní Zajícová nám popřála krásné prázdniny a slíbila, že se nám ozve, až paní ředitelka uvidí obrázky. I ony vyberou 1. – 3. místo v této naší soutěži. Uvidíme, zda se knihovna při vyhodnocování shodne s našimi paní vychovatelkami. Vždyť každý má jiné vidění a každému se líbí něco jiného. Uvidíme. I děti přejí knihovnicím krásné prázdniny a věří, že se sejdeme zase někdy.

 

Fotogalerie

Plakát z akce