Celá základka čte


Místo konání: Pardubice - Základní škola Staňkova
Organizátor: ZŠ Staňkova Pardubice
Datum akce: 05.06.2019

V prvním červnovém týdnu se celá naše škola zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Středa byla věnována akci Starší čtou mladším, kdy skupinky dobrovolníků z 6. - 8. ročníků chodily číst dětem do 1. - 3. tříd. Nejprve vždy dětem nabídli asi 5 knížek a krátce je představili a poté si děti hlasováním vybrali, kterou knížku chtějí, aby jim starší spolužáci celou hodinu četli. Někteří žáci při čtení kreslili ilustraci, ochotně odpovídali na průběžné otázky k textu, které jim osmáci vymýšleli. Na závěr malí velkým spontánně zatleskali.