Adventní čtení - děti čtou dětem


Adventní čtení - děti čtou dětem

Místo konání: ZŠ Josefa Valčíka 4411, Ostrava - Poruba
Organizátor: Mgr. Lenka Roupová
Datum akce: 13.12.2017

Děvčata ze sedmé, osmé a deváté třídy četla žákům na prvním stupni pohádky. Všechny děti pozorně poslouchaly a po četbě soutěžily. Ti, kdo si nejvíce a nejlépe zapamatovali, o čem děvčata četla, získali odměnu v podobě časopisu věnovaného organizací Celé Česko čte dětem. Na závěr děti kreslily pohádku, která je nejvíce zaujala. Posluchačům i čtenářkám se dopoledne strávené s knihou velmi líbilo a těší se, až se opět setkají při četbě dalších pohádek a příběhů.

Fotogalerie

Plakát z akce