Děti čtou dětem


Děti čtou dětem

Místo konání: Bílovec, MŠ Wolkerova
Organizátor: Zakladní škola a Mateřská škola T. G. M. Bílovec, elokované pracoviště MŠ Wolkerova
Datum akce: 07.06.2023

Dne 7.6.2023 proběhla v naší mateřské škole  akce v rámci projektu Celé Česko čte dětem. V dopoledních hodinách nás navštívili děti z 1.tříd základní školy T.G.M. v Bílovci. Setkání se neslo v duchu knížek a čtení. Povídali jsme si o oblíbených knížkách, zda děti čtou rády, zda jim předčítají rodiče či prarodiče, prohlíželi ilustrace v knihách a povídali si , co nám čtení knížek přináší. Vyvrcholením programu bylo čtení prvňáčků dětem ze školky. Děti ze školy si připravily text i s otázkami k příběhu, ti zdatnější čtenáři četli i z knížek vybraných dětmi ze školky. Akci s mottem: „ Děti čou dětem"  si rádi zopakujeme i v dalších letech.

                                                                                                                         Za MŠ Wolkerova Bílovec Bc. Carbolová Zuzana

Fotogalerie